Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €20000

Foirm ealaíne: Gach ceann díobh

Cineál lucht éisteachta: Eagraíocht

Comhoibriú Yes

Teagmhálaí: Regina OShea, Natalie Byrne

Post: Festivals Team

Teileafón: 6180260; 6180284

Ríomhphost: smallfestivals@artscouncil.ie


Spriocdháta

5.30in, Déardaoin, 6 Feabhra 2014.

Is é seo an dáta deiridh le haghaidh féilte agus imeachtaí a bheidh ar siúl idir 1 Iúil - 31 Nollaig 2014.

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí (SFI). Aithníonn an Chomhairle an ról sainiúil a imríonn féilte ealaíon maidir le próifíl ealaíon bheoga a choinneáil ar leibhéal áitiúil. Cuireann na féilte deiseanna ar fáil do lucht éisteachta/lucht féachana agus d’ealaíontóirí saothar nua agus bealaí nua chun obair a dhéanamh a bhrath. Aithníonn an Chomhairle an cion mór oibre a dhéanann na coistí deonacha gníomhacha maidir leis na féilte sin a fhorbairt.

Beidh Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair. Is é atá i gceist le ‘imeachtaí’ ná tionscadail aon ócáide nó cláir a bheidh ar siúl thar roinnt míonna (m.sh. sraith ceolchoirmeacha).

Tá trí shraith maoiniúcháin ar fáil:

·      Sraith 1: Suas le €10,000

·      Sraith 2: Idir €10,001 agus €20,000

·      Sraith 3: Idir €20,001 agus €40,000

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar fáil deagraíochtaí a chuireann chun cinn féilte nó imeachtaí a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu, a bheidh ar siúl i rith an dara leath den bhliain féilire 2014.

Féadfaidh iarratasóirí céad uaire agus iarratasóirí nár maoiníodh roimhe seo faoi Scéim na bhFéilte Beaga agus na nImeachtaí iarratas a chur isteach ar Shraith 1 amháin.

Ní mór iarratas a chur isteach ar Shraith 1 maidir le féilte dá bhfuarthas maoiniú suas le €10,000 roimhe seo ón gComhairle Ealaíon faoin Scéim seo ina maoiniú deireanach a tairgeadh.

Ní mór iarratas a dhéanamh ar Shraith 2 maidir le féilte dá bhfuarthas maoiniú €10,001 agus €20,000 roimhe seo ón gComhairle Ealaíon faoin Scéim seo.

Tá sé beartaithe go bhfreastalófar i Sraith 3 ar líon beag féilte, a bhíodh maoinithe roimhe seo ar bhonn athfhillteach faoi shruth maoinithe an Deontais le haghaidh Clár Bliantúil, ach a bhfuil cuireadh tugtha dóibh iarratas a dhéanamh faoi Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar bhonn neamh-athfhillteach.

Moltar d’eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh faoin tsraith seo teagmháil a dhéanamh go díreach le Ceann na bhFéilte, Úna McCarthy.

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí, arna measúnú ag painéal piaraí.

Conas ar cheart dom iarratas a dhéanamh?

Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Ní mór na doiciméid tacaíochta ar fad a uaslódáil tríd an suíomh chomh maith (suas le 40MB san iomlán).

Tosaíonn an tréimhse chun iarratas a dhéanamh ar líne ar an 7 Eanáir 2014.

Chun iarratas a dhéanamh den chéad uair ar scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí, beidh ort clárú ag https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?lang=en-ie. Má tá tú cláraithe cheana féin, ní gá duit athchlárú.

·      Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoin teideal ‘Úsáideoir nua’.

·      Cláraigh mar ‘eagraíocht/grúpa’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.

·      Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’.

·      Gheobhaidh tú ríomhphost go luath ina dtabharfar sonraí do phasfhocail duit chun logáil isteach.

Tar éis duit do ríomhphost a fháil agus logáil isteach ar an suíomh ar líne, beidh tú in ann foirm iarratais agus nótaí treorach a íoslódáil le haghaidh cibé Sraith ar mian leat iarratas a dhéanamh fúithi.

Chun faisnéis bhreise a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas.

·      Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh.

·      YouTube: Treoir físe chéim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil.

·      Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter.

Ní ghlacfar le hiarratais a chuirfear isteach tríd an bpost, ar an ríomhphost ná ar fhacs.

NÍ GHLACFAR LE hIARRATAIS DHÉANACHA.

Treoirlínte

Aimsigh uirlis mhaoinithe