Deontas an Údaráis Áitiúil

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: Unlimited

Foirm ealaíne: Na healaíona áitiúla

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Úna McCarthy

Post: Head of Local Arts

Teileafón: 01 6180272

Ríomhphost: una.mccarthy@artscouncil.ie


Is é cuspóir Deontas an Údaráis Áitiúil ná chun tacú le clár leanúnach agus le gníomhaíochtaí straitéiseacha na seirbhísí ealaíon údaráis áitiúil i bhforbairt na n-ealaíon go háitiúil.  Tá an scéim  maoinithe seo ar oscailt do sheirbhísí ealaíon údaráis áitiúil amháin.

Spriocdháta

Is é an spriocdháta do na hiarratais ná 5.30i.n., Déardaoin 07 Samhain 2013.

Treoirlínte

Ag cur isteach iarratais

Ní mór do na hiarratais ina iomláine a chur isteach ar líne.  Tá dualgas ar na hiarratasóirí go léir suíomh gréasáin na seirbhísí ar líne a úsáid: https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx

  • Cliceáil ar an gcnaipe Cur Iarratas Isteach
  • Dearbhaigh go bhfuil do shonraí cruinn agus cliceáil ar an gcaipe An Chéad Chéim Eile
  • Roghnaigh Deontas an Údaráis Áitiúil ón roghchlár maoinithe anuas.
  • Beidh tú in ann 3 cháipéis a íoslódáil anois: foirm iarratais Dheontas an Údaráis Áitiúil 2014; an teimpléad Shonraí Airgeadais an Údaráis Áitiúil 2013 (Athbhreithniú airgeadais) agus Nótaí Treora.

Ní ghlacfar i gcruachóip / trí fhacs nó ríomhphost aon iarratais nó aon cháipeisíocht thaca.
Beidh an fhuinneog chun iarratais a chur isteach ar oscailt Dé Mairt 08 Deireadh Fómhair 2013.


Cabhair

  • Ceisteanna Coitianta na Seirbhísí Ar Líne: liosta de cheiseanna coitianta faoi iarratas a chur isteach ar líne.
  • Youtube: Treoir fhíseáin céim ar chéim ar conas foirm iarratais do mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlíonadh agus a uaslódáil.
  • Twitter: liosta twíteanna a bhaineann le maoiniú.

Tuilleadh eolais

Le tuilleadh eolais faoi Dheontas an Údaráis Áitiúil, le do thoil, déan teagmháil le:
Úna McCarthy
Ceann na nEalaíon Áitiúil
Guthán: 01 618 02 72
Ríomhphost: una.mccarthy@artscouncil.ie

Aimsigh uirlis mhaoinithe