Scéim Ensembles na n Óg

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €10000

Foirm ealaíne: Ailtireacht, Sorcas, Rince, Féilte agus imeachtaí, Scannáin, Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge, Na healaíona áitiúla, Na healaíona ildisciplíneacha, Ceol, Ceoldráma, Compántais léiriúcháin, An Ealaín Phoiblí, Eagraíochtaí acmhainne, Seónna, Sráidealaine, Téatar, Na healaíona traidisiúnta, Ionaid Tionóil, Na físealaíona, Daoine óga, páistí agus na healaíona

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Karen Whelan

Post: YPCE Assistant

Teileafón: 01 619 7805

Ríomhphost: karen.whelan@artscouncil.ie


Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliana daois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (m.sh. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, litríocht, na físealaíona nó meascán ar bith díobh sin).  Ní mór go mbeadh grúpaí/ensembles comhdhéanta de thriúr ball nó níos mó.

Treoirlínte

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun cóip de na treoirlínte a íoslódáil:

YES Gaeilge Guidelines 2014  (0 MB, MS Word) 

Seirbhísí ar líne

Tá suíomh Gréasáin seirbhísí ar líne nua seolta ag an gComhairle Ealaíon.  Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne.  Is féidir leat réimse leathan ábhair tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach (suas le 40 MB san iomlán) i dteannta dfhoirme iarratais.

Beidh an fhuinneog maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar oscailt an 11/03/14.

Caithfidh tú clárú leis an suíomh nua sula mbeidh tú ábalta iarratas ar líne a dhéanamh. Tharlódh go mbeidh suas le cúig lá oibre i gceist sula ndearbhófar do chlárúcháin, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. Cliceáil anseo chun clárú anois.

Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas:

  • Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh
  • Youtube: Treoir físe céim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter.

Aimsigh uirlis mhaoinithe