An scéim taifeadta ceoil

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: Unlimited

Foirm ealaíne: Ceol, Ceoldráma

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Áisínteacht sheachtrach: Music Network

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: www.musicnetwork.ie

Teileafón: +353 1 671 94 29

Ríomhphost: concertadmin@musicnetwork.ie


Aimsigh uirlis mhaoinithe