Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


An Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma 2014


Panel: Council


Fuair an Chomhairle Ealaíon 15 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 4 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Everyman

Staítsiú páirtnéireachta comhoibrí ar leagan Béarla stíleach nua de The Vampire (1828) le Henreich Marschner. Le bheith léirithe i socrú féile suntasach (5-6 thaibhsiú) agus le comhlacht mhór suas go 100 ealaíontóir Éireannacha tarraingte ó na hearnálacha gairmiúla is deonacha.

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Chorcaí

€208,000

Irish Youth Opera

Le The Rape of Lucretia de chuid an cheoldrámadóra Britten a léíriú agus ardán gairmiúil a sholáthar do chleachtóirí ceoldráma Éireannacha óga ag pointe cinniúnach ina bhforbairt.

Ceoldráma

Comhairle Contae Lú

€169,000

Waterford Theatre Royal Society

Le The Invader a stáitsiú - ceoldráma nua de chuid Eric Sweeney le leabhróg ó Mark Roper - trí chomhoibriú idir na scríbhneoirí, an fhoireann chruthaitheach agus an fhoireann aisteoirí. Leis an saothar nua seo a thabhairt go luchtanna féachana in Oidheisceart na hÉireann agus ina dhiaidh go lucht féachana níos leithne in Éirinn agus thar lear.

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€133,000

Wide Open Opera

Le Nixon in China ó 1987 de chuid John Adam a stáitsiú, ar a bhfuil clú idirnáisiúnta air mar shárshaothar ceoldráma le déanaí. Le comhoibriú i gcomhar le hAmharclann Bord Gáis Energy , Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ agus eile.

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€583,000