Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


An Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma 2013


Panel: Council


Fuair an Chomhairle Ealaíon 10 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 3 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Cork Opera House

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Chorcaí

€174,000

NI Opera

Ceoldráma

Idirnáisiúnta

€280,000

Opera Theatre Company

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€360,000


An Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma


Panel: Council


Fuair an Chomhairle Ealaíon 9 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 4 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Everyman Palace Theatre

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Chorcaí

€150,000

Lyric Opera Productions

Ceoldráma

Comhairle Contae na Mí

€279,186

NI Opera

Ceoldráma

Idirnáisiúnta

€132,545

Wide Open Opera

Ceoldráma

Comhairle Contae na Mí

€608,465