Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Camchuairt scaipthe saothair - plean roimh ré 2014


Panel: Council


Tá an scéim réamhphleanála le haghaidh 2013 beartaithe chun tacú le camchuairteanna atá ag brath ar thiomantais shonracha chonarthacha níos mó ná 12 mhí roimh ré 2014

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Camerata Kilkenny

Camchuairt ag Ceolfhoireann Aireagail Camerata na hÉireann ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2014, ina ndéanfar taibhisú ar Bach Arias agus píosaí uirlise le Anja Lipfert (Sopráin). Turas le taisteal go Corcaigh, Cill Chainnigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh agus Port Láirge.

Ceol

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€23,000


Camchuairt scaipthe saothair - plean roimh ré 2013


Panel: Grants Committee


Tá an scéim réamhphleanála le haghaidh 2013 beartaithe chun tacú le camchuairteanna atá ag brath ar thiomantais shonracha chonarthacha níos mó ná 12 mhí roimh ré

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Lewis Glucksman Gallery

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€28,875

Loughman, Monica

Rince

Comhairle Contae na Mí

€24,800

Sheil, Fergus

Ceol

Comhairle Contae na Mí

€50,325

Solstice Arts Centre

Na físealaíona

Comhairle Contae na Mí

€21,000