Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Deontais Chláreagraithe Bhliantúla 2013


Panel: Grants Committee


Is é cuspóir na nDeontas Cláreagraithe Bliantúil ná cuidiú le hiarrthóirí le costais a gcláir ealaíne. Sa bhliain 2013 tairgeadh 70 deontas ionann le €3,700,030.00 ar an iomlán.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Achill Heinrich Boll Committee

Artists support

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€14,000

Age and Opportunity

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€81,000

Alternative Entertainments

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€30,000

An Grianán Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún na nGall

€100,000

Association of Irish Stage Technicians

Téatar

Comhairle Contae Laoise

€4,330

Axis Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€50,000

Ballina Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€40,000

Balor Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún na nGall

€28,000

Baltimore Fiddle Fair

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€16,000

Birr Theatre & Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

€30,000

Bray Jazz Festival

Ceol

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€20,000

Camerata Ireland

Ceol

Idirnáisiúnta

€25,000

Centre For Creative Practices

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

Circus Gerbola

Sorcas

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€18,000

Civic Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€120,000

Clifden Community Arts Week

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Contae na Gaillimhe

€70,000

Coiscéim / Cosanic Teoranta

Litríocht na Gaeilge

Comhairle Contae Fhine Gall

€8,000

Cork Opera House

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Chorcaí

€150,000

Cork Orchestral Society

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€15,000

Corn Exchange

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€150,000

Courthouse Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€40,000

Darklight Film Festival

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€30,000

Draíocht Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Fhine Gall

€120,000

Drama League of Ireland

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€13,000

Duffy's Circus

Sorcas

Comhairle Contae na Mí

€36,000

Dunamaise Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Laoise

€120,000

Fighting Words

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€21,000

Fossett Brothers Circus

Sorcas

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€27,000

Friars' Gate Theatre & Arts

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Luimnigh

€20,000

Galway Dance Project

Rince

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€24,000

Glor - Irish Music Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae an Chláir

€86,000

Great Music in Irish Houses

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€22,000

Hawk's Well Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Shligigh

€145,000

Helium Children's Arts & Health

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chontae na hIarmhí

€20,000

Highlanes Gallery

Na físealaíona

Comhairle Contae Lú

€30,000

IBBY Ireland

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,000

Ionad Cultúrtha

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€24,200

Irish Arts Review

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€50,000

Irish Pages

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún na nGall

€8,000

Irish Writers' Centre

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€48,000

Lewis Glucksman Gallery

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€60,000

Liberties Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Louth Contemporary Music Ltd

Ceol

Comhairle Contae Lú

€40,000

Mermaid Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€110,000

Mullingar Integrated Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chontae na hIarmhí

€40,000

Pavilion Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€120,000

Ramor Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae an Chabháin

€47,000

Regional Cultural Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún na nGall

€135,000

Riverbank Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chill Dara

€57,000

Roscommon Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Ros Comáin

€53,000

Solstice Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae na Mí

€65,000

Source

Na físealaíona

Idirnáisiúnta

€20,000

St John's Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chiarraí

€90,000

Stewart Parker Trust

Téatar

Idirnáisiúnta

€18,000

Sundays at Noon / Gallery Music

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€18,800

The Dock

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Liatroma

€64,000

The Everyman

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Chorcaí

€194,000

The Galway Music Residency

Ceol

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€45,000

The Glens Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Liatroma

€35,000

The Mill Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€8,000

The O'Brien Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€75,000

The Seamus Ennis Cultural Centre

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Fhine Gall

€27,500

The Shop - A Magazine of Poetry

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€4,500

The Source Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh

€44,000

Tigh Fili Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Chorcaí

€13,000

Tipperary Excel Heritage Company

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€30,000

Town Hall Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€146,000

Tulca

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€50,000

VISUAL Centre for Contemporary Art & the George Bernard Shaw Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Cheatharlach

€55,000

Waterford Theatre Royal Society

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€81,000

Watergate Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€72,200