Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Deontais Chláreagraithe Bhliantúla 2014


Panel: Council


Is é cuspóir na nDeontas Cláreagraithe Bliantúil ná cuidiú le hiarrthóirí le costais a gcláir ealaíne. Sa bhliain 2014 tairgeadh 65 deontas ionann le €3,437,933 ar an iomlán.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Achill Heinrich Boll Committee

Artists support

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€14,000

Age and Opportunity

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€86,000

Association of Irish Stage Technicians

Téatar

Comhairle Contae Laoise

€4,330

Axis Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€45,000

Ballina Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€40,000

Balor Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún na nGall

€25,000

Baltimore Fiddle Fair

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€16,000

Birr Theatre & Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

€30,000

Bray Jazz Festival

Ceol

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€20,000

Camerata Ireland

Ceol

Idirnáisiúnta

€20,000

Centre For Creative Practices

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,700

Cill Rialaig Project Ltd

Artists support

Comhairle Contae Chiarraí

€60,845

Civic Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€110,000

Cork Opera House

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Chorcaí

€135,000

Cork Orchestral Society

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€15,000

Corn Exchange

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€140,000

Courthouse Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€35,000

Dock, The

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Liatroma

€60,000

Draíocht Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Fhine Gall

€110,000

Duffy's Circus

Sorcas

Comhairle Contae na Mí

€20,000

Dunamaise Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Laoise

€110,000

Everyman

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Chorcaí

€175,000

Fighting Words

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€19,950

Fossett Brothers Circus

Sorcas

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€15,000

Friars' Gate Theatre & Arts

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Luimnigh

€15,000

Galway Dance Project

Rince

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€24,000

Garage Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Mhuineacháin

€40,000

Glens Centre, The

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Liatroma

€30,000

Glor - Irish Music Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae an Chláir

€80,000

Great Music in Irish Houses

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€23,000

Grianán Theatre, An

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún na nGall

€95,000

Hawk's Well Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Shligigh

€140,000

Helium Children's Arts & Health

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chontae na hIarmhí

€18,700

Highlanes Gallery

Na físealaíona

Comhairle Contae Lú

€30,000

Ionad Cultúrtha

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€23,595

Irish Arts Review

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€50,000

Irish Street Arts, Circus And Spectacle Network

Sráidealaine

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Lewis Glucksman Gallery

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€57,000

Lime Tree Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Luimnigh

€100,000

Louth Contemporary Music Ltd

Ceol

Comhairle Contae Lú

€37,000

Mermaid Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€100,000

Mill Theatre, The

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€8,000

Mullingar Integrated Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chontae na hIarmhí

€28,000

Pavilion Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€115,000

Ramor Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae an Chabháin

€45,000

Regional Cultural Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Dhún na nGall

€120,000

Riverbank Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chill Dara

€55,000

Roscommon Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Ros Comáin

€50,000

Smock Alley Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Solstice Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae na Mí

€60,000

Source

Na físealaíona

Idirnáisiúnta

€19,000

Source Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh

€40,000

St John's Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chiarraí

€90,000

Stewart Parker Trust

Téatar

Idirnáisiúnta

€17,000

Sundays at Noon / Gallery Music

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€18,000

The Galway Music Residency

Ceol

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€44,000

The O'Brien Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€63,000

The Seamus Ennis Cultural Centre

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Fhine Gall

€26,813

Tigh Fili Arts Centre

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€10,000

Tipperary Excel Heritage Company

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€25,000

Town Hall Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€130,000

Tulca

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€50,000

VISUAL Centre for Contemporary Art & the George Bernard Shaw Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Cheatharlach

€55,000

Waterford Theatre Royal Society

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€80,000

Watergate Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€65,000