Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Scéim spás oibre na bhfísealaíontóirí 2013


Panel: Martin Healy, Anne Davoren and Claire Doyle


Fuair an Chomhairle Ealaíon 59 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 19 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Artspace Studios

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€28,000

Backwater Artists Group

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€29,000

Basic Space

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

BLOCK T

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,000

Broadstone Studios

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€29,000

Cork Artists Collective

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€10,000

Custom House Studios

Na físealaíona

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€5,000

Drumcondra Work Space

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

Engage Studios

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€10,000

H-Q

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€7,500

Lorg Printmakers

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€20,000

Monster Truck Artists Studios

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

New Art Studio

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Old Ennistyman Heritage Ltd.

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€3,000

Pallas Projects/Studios

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€29,000

Sample-Studios

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€4,000

The Joinery

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

The Market Studios

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,000

The Pigeon House Studios

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€3,000