Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Sparánacht, Babhta 2, 2012


Panel: S.Brandes, V.Connor, M.Garry, D.Boyd, A.Synnott, E.McGowan, L.Allen, V.Kerr, M.Hurley, K.O'Connell, J.Gilson-Ellis, A.Smalis, G.McArdle, C.Foley, P.Sirr, C.Considine, P.Perry, P.Murray


Fuair an Chomhairle Ealaíon 228 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 54 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Amond O'Brien, Mary

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Cheatharlach

€10,000

Barragry, Catherine

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,400

Blanco, Gimena

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€1,000

Boyd, Pom

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Browne, Sarah

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Dara

€15,000

Buckley, Irene

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Chorcaí

€13,000

Burke, Declan

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€15,000

Butler, David

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€5,000

Byrne, Fergus

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€12,000

Carter, Andrea

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€3,000

Cleary, Siobhan

Ceoldráma

Comhairle Contae Shligigh

€15,000

Connaughton, Philip

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,390

Curley, Paul

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,840

D'Arcy, Kathy

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€10,000

Emoe, Clodagh

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,732

Gallagher, Crona

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Liatroma

€3,000

Gillespie, Teresa

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€10,900

Guy, Jennie

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,125

Hartney, Mary

Rince

Comhairle Contae Luimnigh

€10,000

Hope, Grainne

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae na Mí

€6,400

Keehan, Allyson

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,140

Lawlor, Niamh

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,635

Leader, Elaine

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€4,500

Logue, Antonia

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,920

MacKenna, John

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chill Dara

€12,000

Makela, Selma

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€10,000

Martin, Colin

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,000

Mayock, Emer

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€7,000

McCormack, Seamus

Na físealaíona

Comhairle Chontae na hIarmhí

€4,500

McCormick, Chantal

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€10,000

McDonald, Fiona

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

McDonald, Siobhan

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,950

McGreevy, Mark

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,280

Mckenna, Laura

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€2,000

McKeon, Darragh

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

€12,000

McKinney, Maria

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,668

Mooney, Kevin

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€4,311

Newman, Kathleen

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún na nGall

€4,000

Nolan, Val

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Luimnigh

€4,500

Ó Conghaile, Mícheál

Litríocht na Gaeilge

Comhairle Contae na Gaillimhe

€15,000

O'Brien, Kerrie

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€4,000

O'Brien, Sarah

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,500

O'Donoghue, Liv

Rince

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€9,800

O'Dwyer, Fiona

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€8,000

O'Reilly, Caitriona

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€15,000

Pennefather, Kareen

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Shligigh

€5,000

Quilligan, Fiona

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,680

Ring, Judith

Ceoldráma

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€12,000

Tourish, Martin

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Vaughan, Mairead

Rince

Comhairle Contae Chorcaí

€10,000

Weir, Grace

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€15,000

Whelan, Fiona

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€10,000

Wyley, Enda

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,000


Sparánacht, Babhta 1, 2012


Panel: O.Scannell, M.O'Brein, M.Grehan, A.Louw, A.Maher, J.Scott, K.O'Connell, G.Sheehan, A.Dorgan, C.Doris, H.Norton, C.O'Brien, D.Kinahan, D.Tynan, A.Groener, H.Carey, R.McCrea, N.Ni Dhomhnaill, A.Titley, P.Sirr, A.Enright, J.Boyne, S.Doyle, M.O'Neill, S.McBri


Fuair an Chomhairle Ealaíon 503 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 90 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Adamson, Andrew

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,000

Barry, Aideen

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€15,000

Bremner, David

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,000

Burke, Karl

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,564

Byrne, John

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

Byrne, Niall

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,000

Byrne, Roisin

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

Cannon, Feidlim

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,300

Cleary, Siobhan

Ceol

Comhairle Contae Shligigh

€9,550

Close, Helena

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae an Chláir

€7,500

Coady, Michael

Ceol

Idirnáisiúnta

€5,970

Conroy, Amy

Téatar

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€10,700

Cunningham, Rhob

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,200

Cutaya, Michaele

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€3,800

de Gallaí, Breandan

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,310

de Paor, Tomas

Ailtireacht

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€15,000

Deignan, Michelle

Na físealaíona

Idirnáisiúnta

€15,000

Duffy, Noel

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,500

Dyas, Veronica

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€12,000

Earley, Brendan

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

Feery, Amanda

Ceol

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€5,520

Foreman, Donal

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€4,000

Fuller, Sarah

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae an Chláir

€7,500

Gallagher, Brian

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Fhine Gall

€8,000

Gangos, Christina

Scannáin

Comhairle Cathrach Luimnigh

€8,000

Gannon, Colm

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae na Gaillimhe

€5,000

Gardner, Stephen

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€7,000

Gorman, Rody

Litríocht na Gaeilge

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€10,000

Griffin, Nicola

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae an Chláir

€3,000

Guilfoyle, Ronan

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,040

Hearne, Kate

Ceol

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€8,200

Hennessy, Claire

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€3,000

Hoban, Piaras

Ceol

Comhairle Contae Chill Dara

€7,000

Holten, Katie

Na físealaíona

Comhairle Contae Lú

€15,000

Horgan, Joseph

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€4,500

Hughes, Andrew

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

Jensen, Sandra

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€7,500

Jones, Jesse

Na físealaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€10,760

Kelly, Sally-Anne

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€5,000

Kimura, Izumi

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,000

Kostick, Conor

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,500

Lahart, Nevan

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

Langan, Clare

Scannáin

Comhairle Contae Chiarraí

€7,000

Legge, Andrew

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,000

Lynch, Sean

Na físealaíona

Comhairle Contae Chiarraí

€15,000

Lyons, Aisling

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€3,000

Mac Aodha, Aifric

Litríocht na Gaeilge

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€6,000

Mackey, Christine

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€15,000

McAdam, Trish

Scannáin

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€5,000

McCann, Niamh

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€12,380

McKeown, Susan

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€15,000

McKervey, Henrietta

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

McLachlan, John

Ceol

Comhairle Contae Dhún na nGall

€8,000

McNamee, Eoin

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Shligigh

€15,000

Meade, Paul

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€13,700

Mitchell, Jonathan

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,380

Mok, Judith

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,500

Moran, Peter

Ceol

Idirnáisiúnta

€5,400

Morris, Thomas

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

Mosse, Richard

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€15,000

Murphy, Deirdre

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,770

Murphy, Gavin

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€12,569

Ní Chinnéide, Dairena

Litríocht na Gaeilge

Comhairle Contae Chiarraí

€9,000

Ní Choileáin, Orna

Litríocht na Gaeilge

Comhairle Contae Chorcaí

€5,000

Nilsson Waller, Maria

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,800

O'Brien, Dara

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€5,000

O'connor, Donal

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Lú

€5,000

O'Daly, Emer

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,000

O'Dwyer, Marie Louise (Molly)

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,000

O'hEocha, Mairead

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€12,300

O'Leary, Caitriona

Ceol

Comhairle Contae Fhine Gall

€8,200

O'Leary, Deirdre

Ceol

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh

€7,280

O'Malley, Katherine

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

O'Neill, Paul

Na físealaíona

Idirnáisiúnta

€8,000

O'Reilly, Aiden

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

O'Reilly, Paula

Rince

Comhairle Contae Chill Dara

€6,540

O'Toole, Redmond

Ceol

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€4,870

Power, Karen

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€8,300

Preissner, Stefanie

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€4,500

Quinlan, Linda

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,982

Robinson, Priscilla

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,600

Ryan, Eimear

Litríocht an Bhéarla

Idirnáisiúnta

€3,000

Sholdice, Garrett

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,200

Sweeney, Eamon

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€7,500

Sweeney, Eamonn

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€8,000

Turrisi, Francesco

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,620

Welch, Lee

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,700

Wheatley, David

Litríocht an Bhéarla

Idirnáisiúnta

€8,000

Wilson, Ian

Ceol

Comhairle Contae Liatroma

€9,650

Young, Catherine

Rince

Comhairle Contae Chiarraí

€6,200