Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóir Téatair 2012


Panel: Grants Committee


Fuair an Chomhairle Ealaíon 17 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 7 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Carmel Winters, Everyman Palace

Téatar

Comhairle Contae Chorcaí

€18,250

Deirdre Kinahan, Solstice Arts Centre

Téatar

Comhairle Contae na Mí

€18,720

Jim Nolan, Garter Lane Arts Centre

Téatar

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€11,750

Louise Lowe, Droichead Arts Centre

Téatar

Comhairle Contae Lú

€13,720

The Company, Civic Theatre Tallaght

Téatar

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€17,610

Theatre Lovett, Riverbank Arts Centre

Téatar

Comhairle Contae Chill Dara

€18,720

Veronica Coburn, Draíocht Arts Centre

Téatar

Comhairle Contae Fhine Gall

€9,390