Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Meán Fómhair 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Brandel, Tara

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Chorcaí

€900

Brown, Paul

Na healaíona traidisiúnta

Idirnáisiúnta

€500

Davis, Jennifer

Ceoldráma

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€3,000

Lawler, Gillian

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Mccourt, Sarah

Ceoldráma

Comhairle Contae Lú

€3,000

Ó Snodaigh, Colm

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

O'Reilly, Edel

Na físealaíona

Comhairle Contae Laoise

€800

Pierce, Sarah

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Project Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Showers, Brian

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€700


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Lúnasa 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Abbott, Deboragh Maria-Heleyña

Ceoldráma

Comhairle Contae Chill Dara

€3,000

Ackland, Jody

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Fhine Gall

€1,000

Axworthy, Sinead

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€400

Bermingham, Grace

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

Browne, Michelle

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Bugler, Johnny

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€300

Conway, John

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Fahey, Kate

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€1,000

Freeney, Kevin

Na físealaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€300

Galway Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€650

Glennane, Sarah

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Godley, Gerard

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Hallinan, Fiona

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€700

Healy, Ann Maria

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€1,000

Hemmingway, Sylvia

Na físealaíona

Comhairle Contae Loch Garman

€300

Jermyn, Jane

Na físealaíona

Comhairle Contae Phort Láirge

€300

Keigher, Anthony

Na físealaíona

Comhairle Contae Ros Comáin

€1,000

Kelly, Alan

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€500

Keogh, Samuel

Na físealaíona

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€1,000

Leahy, Catriona

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

Mac Mathuna, Lorcan

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

McDonald, Siobhan

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€400

McKeown, Susan

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€500

Mitchell, Frances

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Mhuineacháin

€500

Moore, Padraic

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€300

Noone, Aiseling

Na físealaíona

Comhairle Contae Loch Garman

€300

Ó Beaglaoich Snr, Breanndán

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chiarraí

€500

O Maonlai, Liam

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

O'brien, David Dobz

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€300

O'Keeffe, Linda

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Dara

€600

Phillips, Aine

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€300

Portman, Tom

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae na Gaillimhe

€500

Quinn, Toner

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€500

Rollston, Sharon

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Ryan, John

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,000

Rynne, Pádraig

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chláir

€500

Scanlon, Ross

Ceoldráma

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€3,000

Sirius Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chorcaí

€750

Walsh, Ann Marie

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€500

Walsh, Róisín

Ceoldráma

Comhairle Contae Luimnigh

€3,000

Waugh, Katherine

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€1,000


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Íúil 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Barrett, Aoife

Na físealaíona

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€1,000

Clare, Mark

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,000

Costello, Anna-Louise

Ceoldráma

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€575

Delaney, Anita

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,500

Hall, Patrick

Na físealaíona

Comhairle Contae Shligigh

€1,000

Houlihan, Emma

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Manifold, Louise

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€400

Mannion, Siobhan

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€750

McKinney, Maria

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

McNicholl, Rachel

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€628

Nash, Emma

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Chorcaí

€3,000

O'Connell, Aoife

Ceoldráma

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€3,000

Strain, Kate

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,500

Whitty, Fiona

Na físealaíona

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€700


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Meitheamh 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Brady, Jennifer

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

Dwane, Caelen

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€700

Dyar, Martin

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€1,500

Ealaín na Gaeltachta Teoranta

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€1,000

Giffney, Carl

Na físealaíona

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

€700

Gill, Dani

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€470

Haugh, Emma

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€400

Healy, Pierce

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€400

Irish National Youth Ballet Company

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,400

Kehoe, Denis

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Kindler Von Knobloch, Andreas

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€700

McConn, Cian

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€300

Merivale, Finola

Ceol

Idirnáisiúnta

€2,000

Moynihan, Kieran

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€1,000

Mullaney, Hilary

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,600

Mullaney, Hilary

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Nagle, Tracy

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,900

Noone, Matthew

Ceol

Comhairle Contae an Chláir

€330

O' Halloran, Sinead

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,700

Perkin, Sam

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,000

Phillips, Eleanor

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€520

Ryan, Conal

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,100

Ryan, Kevin

Na físealaíona

Comhairle Contae Loch Garman

€400

Schaerer, Martin

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Chiarraí

€531

TYA Ireland

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€1,475

Walshe, Chanelle

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Bealtaine 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Comerford, Alison

Ceol

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€2,800

Coonan, David

Ceol

Comhairle Contae Chill Dara

€3,000

Donohoe, Peadar

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€1,500

Dowling, Alex

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,400

Fahey, Peter

Ceol

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh

€930

Flood, Eoin

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,800

French, Stefan

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,500

Fulop, Peter

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€400

Heery, Francis

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,500

Hennessy, Ben

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Phort Láirge

€700

Kelly, Fiona

Na físealaíona

Comhairle Chontae na hIarmhí

€400

Kids' Own

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Shligigh

€700

Kids' Own

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Contae Shligigh

€1,500

Landers, Emer

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

Lynch, Eoin

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€700

Macken, Ann

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,500

Maisel, Julie

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,500

McDonald, Fiona

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Mok, Judith

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Ó Scolaí, Darach

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€700

O'Halloran, Emma

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,400

Occupy Space

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€300

Roe, Paul

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€953

Ryan, Conal

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€3,000

Toomey, Gráinne

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€190

Varadi, Brigitta

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€400

Wallis, Ruby

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€100


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Aibreán 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Age and Opportunity

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€491

Butler, Alan

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€800

Dwane, Caelen

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€270

Emoe, Clodagh

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€800

Hayes, James

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€400

Irish National Youth Ballet Company

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,930

Kilfeather, Caoimhe

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€800

Moran, Jennie

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Ni Chonchuir, Nuala

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€500

Nic Mhaolain, Maire

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€550

Perkin, Sam

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€2,500

Power, Karen

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€3,000

Read, Michelle

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Ricks, Jim

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€400

Ryan, James

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Sarah, Buechi

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,800

Sisley, Logan

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

Sullivan, Lara

Ceol

Comhairle Contae Chill Dara

€3,000

Whelan, Geraldine Valerie

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€1,000


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Márta 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Barry, Aideen

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€700

Blue Drum - The Arts Specialist Support Agency

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Fhine Gall

€500

Duffin, Eleanor

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Fisher, Emma

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€1,244

Harkin, Bairbre-ann

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,500

Hynes, Daragh

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,200

Mackey, Christine

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€300

McCormick, Chantal

Sorcas

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€1,500

Ní Chuinn, Rachel

Ceol

Comhairle Contae Shligigh

€2,500

O'Brien, Margaret

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€800

Packer, Matt

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€700

Phizzfest

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€800

Quigley, Joanne

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,200


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Feabhra 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Axis Arts Centre

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€750

Carroll, Louisa

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chill Dara

€1,000

Fidget Feet

Sorcas

Comhairle Chontae na hIarmhí

€2,200

Gordon, Sarah

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Greenan, Aoibheann

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€500

Linotte, Marie

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€385

Logue, Máire

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€500

Sealy, Una

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€500

Siamsa Tire Theatre and Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chiarraí

€1,200

Slevin, William

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€120

Temple Bar Gallery & Studios Ltd

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,750

Towers, Arran

Sorcas

Comhairle Contae Chorcaí

€445

Wren, Eilish

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€500


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Eanáir 2013


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Brady, Jennifer

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Collier, David

Ceol

Comhairle Contae Cheatharlach

€510

Conaghan, Dorothy

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€1,520

Emoe, Clodagh

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Flynn, David

Ceol

Comhairle Contae na Gaillimhe

€900

Gunning, Maurice

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€700

Hough, Stephanie

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€500

Jensen, Sandra

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€500

Kosovske, Yonit (Joelle Lea)

Ceol

Comhairle Contae Luimnigh

€1,600

Mahon, Christopher

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€500

McMahon, Beatrice

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Perry, Paul

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,000

Quinlan, Linda

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Rekab, Alice

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,000

Tunney, Aoife

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€400

Zaska, Max

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,700