Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Nollaig 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Campbell, Dominic

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Fleming, Brian

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,600

Gallagher, Crona

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Liatroma

€300

Heyer, Michaela

Sorcas

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,200

Mccarry, Ann

Litríocht an Bhéarla

Idirnáisiúnta

€600


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Samhain 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Duncan, Adrian

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€400

Fitzgerald, Emma

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,200

Gaffney, Kevin

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€214

Greaney, Ailbhe

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€500

Grehan, Mary

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,500

Holten, Katie

Na físealaíona

Comhairle Contae Lú

€1,000

Horgan, Con

Sorcas

Comhairle Contae Chiarraí

€3,800

Karapetkova, Nedyalka Panova

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,500

Murray, Stephen

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Rice, Amanda

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€800


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Deireadh Fómhair 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Bui Bolg

Sráidealaine

Comhairle Contae Loch Garman

€1,050

Byrne, Rhona

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€800

Galvin, Sorsha

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€2,000

Hough, Patrick

Na físealaíona

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

€1,500

Irish Street Arts, Circus And Spectacle Network

Sorcas

Comhairle Chontae na hIarmhí

€1,050

Lyons, Ruth

Na físealaíona

Comhairle Contae Chiarraí

€400

Mc Donagh, Denise

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€800

Mulloy, Dawn

Rince

Comhairle Contae Fhine Gall

€1,000

Murphy, Ailbhe

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€700

Nugent, Mary

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,100

Phillips, Aine

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€300

Siamsa Tire Theatre and Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chiarraí

€1,700

Stapleton, Aine

Rince

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€1,000

Tuite, Ronan

Na físealaíona

Idirnáisiúnta

€1,000

Upstate Theatre Project

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Lú

€736

Varadi, Brigitta

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€800


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Meán Fómhair 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Age and Opportunity

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Callaghan, Kevin

Na físealaíona

Idirnáisiúnta

€1,500

Conlon, Evelyn

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Conroy, Aisling

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Courtney, Aoife

Rince

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€600

Doherty, Amie

Ceol

Comhairle Contae na Gaillimhe

€8,000

Drennan, Aisling

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€2,000

Farrelly, Daniel

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€300

Fitzgerald, Cathy

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€500

Hegarty, Paul

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€600

Keating, Marianne

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,500

Kierans, Emmet

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€1,500

Leahy, Catriona

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,500

Leitrim County Council

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Contae Liatroma

€750

Project Arts Centre

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,000

Slevin, William

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€500

South Kerry Development Partnership

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Contae Chiarraí

€1,020

Stevens, Dominic

Ailtireacht

Comhairle Contae Liatroma

€345

Todorovic, Sanja

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€1,500

Waugh, Katherine

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€2,000

Whelan, Geraldine Valerie

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€500

Woods, Denyse

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€1,500


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Lúnasa 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Brandel, Tara

Rince

Comhairle Contae Chorcaí

€2,000

Children's Books Ireland

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Cyclone Repertory Company Ltd

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€1,343

Donnelly, Mary

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€500

Forde, Daniel

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,000

Garvey, Fiachra

Ceol

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€7,000

Gill, Dani

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€590

Healy, Ann Maria

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€2,000

Hogan, Ruth

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€1,500

Holmwood, Jo

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Liatroma

€636

Hurl, Patricia

Na físealaíona

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh

€500

Jurisic, Dragana

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,500

Logue, Máire

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€660

Miller, Nick

Na físealaíona

Comhairle Contae Shligigh

€750

Moloney, Clive

Na físealaíona

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh

€1,500

O' Connor, Evelyn

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€2,000

O'Leary, Ciarán

Ceoldráma

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€4,000

O'Neill, Elaina

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€700

O'Shea, Mick

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€400

Robinson, Padraig

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Dara

€1,500

Rudin, Therry

Na físealaíona

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh

€500

Scanlon, Ross

Ceoldráma

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€7,000

Scholz, Aindréas

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€800

Sex, Joshua

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€1,500

Wall, Rose

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€400

Wren, Eilish

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€660


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Lúil 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Buckley, Irene

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€800

Butoh Dublin

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Byrne, Anna

Scannáin

Comhairle Contae Chill Dara

€780

Carlile, Solfa

Ceoldráma

Comhairle Contae Chorcaí

€6,000

Cary, Conall

Na físealaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€500

Coonan, David

Ceol

Comhairle Contae Chill Dara

€8,000

Cullen, Linda

Sorcas

Comhairle Cathrach Chorcaí

€593

Fitzgerald, Laura

Na físealaíona

Comhairle Contae Chiarraí

€1,500

Glasheen, Ciara

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€5,300

Glasheen, Ruairi

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€5,000

Hanlon, Ben

Ceol

Comhairle Contae Phort Láirge

€500

Heyer, Michaela

Sorcas

Comhairle Cathrach Chorcaí

€593

Hogg, Gavin

Na físealaíona

Comhairle Contae Luimnigh

€500

Johnston, Fred

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€600

Jordan, Cathy

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Ros Comáin

€750

Kelly, Rachel

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Kids' Own

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Shligigh

€1,503

Macleod, Anna

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€500

Malone, Sheena

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Dara

€1,500

McGrath, Richard

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Murnaghan, Paul

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Murphy, Irene

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€500

Nash, Emma

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Chorcaí

€8,000

Nilsson Waller, Maria

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€800

O'Brien, Oisin

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€300

O'Neill, Elaina

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€650

O'Riordan, Niall

Ceol

Idirnáisiúnta

€1,500

Parkinson, Siobhan

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€650

Redmond, Amy

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Rohss, Emanuel

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,500

Scott, Kathy

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,990

Sirius Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chorcaí

€800

Skerritt, Sarah

Ceol

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€1,000

Walsh, Róisín

Ceoldráma

Comhairle Contae Luimnigh

€8,000


Dámhachtain taistil & oiliúna:Meitheamh 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Barrett, Aoife

Na físealaíona

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€2,000

Brady, Kevin

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,900

Brett, Marie

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Chorcaí

€545

Buckley, Morgan

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Cashell, Fiona

Na físealaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€2,000

Cassidy, Jane

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,000

Clonmel Junction Festival

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€1,740

Comerford, Samuel

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,900

Donohoe, Peadar

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€702

Dowdican, Majella

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€2,000

Doyle, Jean

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Galway Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€350

Gorman, Anne

Ailtireacht

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€1,100

Harrington, Paul

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€500

Hayes, Michael

Ailtireacht

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€350

Higgins, Linda

Rince

Comhairle Contae Fhine Gall

€1,000

Jackson, Georgina

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Johnson, Lisa-Marie

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Kimura, Izumi

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€630

Landers, Emer

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Little, Pippa

Na físealaíona

Comhairle Contae Luimnigh

€300

McGarrigle, Aoife

Na físealaíona

Idirnáisiúnta

€2,000

McNulty, Dennis

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Mulhall, Eamonn

Ceoldráma

Comhairle Contae Loch Garman

€1,000

Mulhall, Eamonn

Ceoldráma

Comhairle Contae Loch Garman

€757

O'Donnell, Lisa

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€1,000

O'Halpin, Barry

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,000

Ozturk, Rana

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€500

Ryan, Maria

Ceol

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€1,360

Upstate Theatre Project

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Lú

€400

Van Dooren, Jeroen

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€2,000

Wexford Arts Centre

Na healaíona idirnáisiúnta

Comhairle Contae Loch Garman

€1,250


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Bealtaine 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Andrews, Rachel

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€600

Arts & Disability Ireland

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,700

Borghart, Els

Na físealaíona

Comhairle Contae Lú

€500

Brady, Jennifer

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

Branar Dramaiochta Teo

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€504

Carty, Elizabeth

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Mí

€300

Corcoran, Rachael

Na físealaíona

Comhairle Contae Phort Láirge

€2,000

Crushell, Rosaleen

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

Fagan, Cleo

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€300

Fearon, Adam

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€1,000

Fitzgerald, Emma

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,000

Guy, Jennie

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Guy, Jennie

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

Hendrick, Anne

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Hoban, Piaras

Ceol

Comhairle Contae Chill Dara

€600

Horrigan, Michele

Na físealaíona

Comhairle Contae Luimnigh

€300

Irish Association of Youth Orchestras

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,000

Kehoe, Denis

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Kelly, Declan

Na físealaíona

Comhairle Contae Lú

€500

Le Gear, Ruth

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€500

Malone, Martin

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chill Dara

€600

McGrandles, Sheena

Rince

Comhairle Contae Dhún na nGall

€2,000

Mchale, Stephen

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,200

Morro 16

Ceol

Comhairle Contae Fhine Gall

€700

Munster Literature Centre

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€500

Ni Chonchuir, Nuala

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€600

Nolan, Seamus

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

O'Brien, Brian

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

O'Connell, Aoife

Ceoldráma

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€7,000

O'Connell, Sandra

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€450

O'Donovan, Siofra

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€600

O'Hara, Ciara

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

O'Mahony, Deirdre

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€230

O'Mahony, Deirdre

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€500

O'Shaughnessy, Hilary

Sráidealaine

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Parsons, Andy

Na físealaíona

Comhairle Contae Shligigh

€500

Reilly, Fiona

Na físealaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€500

Ricks, Jim

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€150

Sisley, Logan

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

Stapleton, Aine

Rince

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€550

TYA Ireland

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€2,000

Walsh, Amy

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Whitty, Fiona

Na físealaíona

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€500


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Aibréan 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Blue Drum - The Arts Specialist Support Agency

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

Boyd, Leo

Na físealaíona

Comhairle Contae Chiarraí

€500

Brennan, Joe

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Dhún na nGall

€834

Costello, Mary

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Curley, Paul

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,600

Dillon, Maretta

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€450

Dwyer, Helen

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€300

Gray, Allin

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€800

Harrington, Paul

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€500

Horgan, Con

Sorcas

Comhairle Contae Chiarraí

€1,500

Kirwan, Kevin

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Lavelle, Michael

Scannáin

Comhairle Contae na Mí

€1,000

LUXe

Sráidealaine

Comhairle Contae Dhún na nGall

€780

McCloskey, Molly

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

McDonald, Siobhan

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

McGuinness, Seamus

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae an Chláir

€1,600

Meade, Edel

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,000

Morrissy, Mary

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€600

Murphy, Deirdre

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,000

O' Reilly, Edel

Na físealaíona

Comhairle Contae Laoise

€500

Power, Karen

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€800

Ramirez, Diego

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€2,000

Reapy, Elizabeth

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€500

Ribon, Mariam

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€900

Ring, Gavan

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Roth, Nick

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€850

Seferian, Marie

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€2,500

Simon, Catherine

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€1,800

Sullivan, Lara

Ceol

Comhairle Contae Chill Dara

€6,000

Walsh, Samuel

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€500


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Márta 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Byrne, Shane

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Clancy, Siobhan

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,500

Cody, Victoria

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€400

Comerford, Alison

Ceol

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€2,500

Fidget Feet

Sorcas

Comhairle Chontae na hIarmhí

€3,000

Fitzgerald, Emma

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€800

Flynn, Aoife

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€250

Galvin Delaney, Fiona

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,100

Hanover, George

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€1,000

Heyer, Michaela

Sorcas

Comhairle Cathrach Chorcaí

€1,600

Itchy Feet Promotions

Ceol

Comhairle Contae Shligigh

€250

Jensen, Sandra

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€400

Johnston, Thomas

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Mhuineacháin

€825

KCAT

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€1,300

Kids' Own

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Shligigh

€1,500

Kirby, Jennifer

Ceol

Comhairle Contae an Chláir

€1,500

Lachs, Ruti

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Chiarraí

€1,000

Le Gear, Ruth

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€500

Lyons, Ronan

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€700

Mangan, Jo

Téatar

Comhairle Contae Chill Dara

€500

Music Generation Louth

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Lú

€1,000

Smith, Fifidorothy

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Dara

€400

Stapleton, Aine

Rince

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€800

Upstate Theatre Project

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Lú

€500

WhistleBlast Quartet

Ceol

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€2,400


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Feabhra 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Bennett, Brian

Téatar

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€500

Clare, Mark

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€500

Courtney, Aoife

Téatar

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€600

Divilly, Bernadette

Rince

Comhairle Contae na Gaillimhe

€800

Duffin, Eleanor

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Dyas, Grace

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Flegg, Eleanor

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Hanna, Tracy

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€240

Haverty, Collette

Téatar

Comhairle Contae Chill Dara

€500

Jiménez González, José Miguel

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Kelliher, Alma

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Kennedy, Gareth

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€500

Kinahan, Deirdre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Mac Erlaine, Seán

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€980

Mclaughlin, Rebecca

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€900

Mulrennan, Maeve

Na físealaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€1,000

O'Brien, Regan

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,000

O'Kelly, Mick

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€550

Power, Karen

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€500

Taylor, Ciaran

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Yergainharsian, Nyree

Téatar

Comhairle Contae Fhine Gall

€500


Dámhachtain Taistil & Oiliúna: Eanáir 2012


Panel: Internally assessed


Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe ealaíontóirí agus daoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Bell, Lian

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Cannon, Feidlim

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€900

Considine, Michelle

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

de Burca, Ella

Na físealaíona

Comhairle Contae Fhine Gall

€500

Dublin Youth Theatre

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€350

Elkinson, Emma

Ceol

Idirnáisiúnta

€3,500

Finan, Shane

Na físealaíona

Comhairle Contae Shligigh

€500

Fitzpatrick, Gillian

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Flanagan, Will

Sorcas

Comhairle Contae Chorcaí

€1,500

Gilmore, Caimin

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€3,000

Irish Architecture Foundation

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€600

Keegan, Gary

Téatar

Comhairle Contae Fhine Gall

€900

McMahon, Beatrice

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,500

Ni Dhornian, Aoife

Ceol

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€2,800

Noonan, Cliodhna

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€975

Noonan, Noelle

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€500

O'Neill, Anne

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€800

Reilly, Bennie

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500

Ward, Louise

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€500