Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Foilseacháin/An Scéim Title by Title


Panel: Eve Patten, Peter Sirr, Maggie McKernan


Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Arlen House

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€4,000

Books Ireland

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Comhar Teoranta

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

Cork University Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€4,000

Cyphers Magazine

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Doire Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€8,000

Feasta

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€9,000

Futa Fata

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€15,000

Irish Academic Press Ltd

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€12,000

Leabhar Breac

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€8,000

Mercier Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€12,000

The Somerville Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€4,000