Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Foilseacháin/An Scéim Title by Title, 2014


Panel: Alan Titley, Peter Sirr, Lucy Luck, Vincent woods


Fuair an Chomhairle Ealaíon 25 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 12 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Arlen House

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€10,000

Cyphers Magazine

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,200

Dalkey Archive Press Inc.

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,250

Doire Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€3,530

Dublin review of books

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Feasta

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€7,000

Futa Fata

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€9,000

Irish Pages

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún na nGall

€6,000

Leabhar Breac

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€9,000

Mercier Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€10,000

The Shop - A Magazine of Poetry

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€7,371

Tramp Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000