Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Foilseacháin/An Scéim Title-by-Title


Panel: Eve Patten, Peter Sirr, Maggie McKernan


Fuair an Chomhairle Ealaíon 22 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 12 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Arlen House

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Fhine Gall

€4,000

Books Ireland

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Comhar Teoranta

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

Cork University Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€4,000

Cyphers Magazine

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Doire Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€8,000

Feasta

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€9,000

Futa Fata

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€15,000

Irish Academic Press Ltd

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€12,000

Leabhar Breac

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€8,000

Mercier Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€12,000

The Somerville Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chorcaí

€4,000