Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Deis, Babhta 3, 2012


Panel: Emer Mayock, Brian Doyle, Caomhin MacAoidh


Fuair an Chomhairle Ealaíon 32 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 21 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Alternative Entertainments

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€5,244

An tSean Bheairic Visitor Resource

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chiarraí

€2,000

ArtScope

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€6,000

Browne, Ronan

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae na Gaillimhe

€8,982

Ceol na nÓg Sligeach

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Shligigh

€5,500

Conor Byrne

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,000

Corcoran, Sean

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Lú

€8,800

Cranitch, Matt

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€6,450

Donohoe, Kavan

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chabháin

€2,000

Dorgan, Theo

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Fhine Gall

€6,000

Droichead Arts Centre

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Lú

€8,000

Flynn, David

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae na Gaillimhe

€6,800

Keane, Mary

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,000

Ó Lionaird, Iarla

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€5,000

O'Leary, Caitriona

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Fhine Gall

€9,575

Power, David

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Phort Láirge

€3,000

Rosses Point Shanty And Seafaring Festival 6 Greenlands Rosses Point Co Sligo

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Shligigh

€3,590

Sligo Musicfest Ltd.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Shligigh

€7,000

Talty, Brid

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chláir

€4,000

Trustees of Muckross House

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chiarraí

€4,350

Vallely, Fintan

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€4,000


Deis, Babhta 2 - 2012


Panel: Edel Fox, Emmett Gill, Tiarnan O Duinnchinn


Fuair an Chomhairle Ealaíon 33 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 14 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Blas International Summer School of Irish Traditional Music and Dance

Saothar nua d'ardchaighdeán ealaíne a chruthú agus a chur i láthair. Is éard a bheidh i gceist leis an saothar seo ná leanaí bunscoile i mbun ceardlann le sainchleachtóirí (Steve Cooney agus Tom Doorely) agus beidh taibhiú poiblí acu chun deireadh a chur leis. Is é an aidhm atá leis ná cur ar chumas Blas dul i ngleic le margadh nua.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Luimnigh

€6,000

Cairdeas na bhFidiléirí

Láthair a sholáthar i nGleann Cholm Cille chun rochtain a fháil ar fhaisnéis a bhaineann le gach gné de cheol traidisiúnta Dhún na nGall; tús a chur le clár gníomhaíochtaí atá nasctha le hionaid chultúrtha eile sa cheantar; plean a chur ar fáil chun an t-ionad seo agus a ghníomhaíochtaí a chothú

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,000

Curran, Eamonn

Dhá ghrúpa ceoltóirí (Club Píobairí Ard Mhacha agus Banna Píb Náisiúnta Óige na hAlban) leis an aidhm ceol traidisiúnta na bpíob a chur chun cinn. Féachfar sa tionscadal ar idirphlé idirchultúrtha agus déanfar ceiliúradh ar an oidhreacht roinnte trí thaibhiú comhoibríoch. Cuirfear tús leis an ngníomhaíocht i ndeireadh Lúnasa 2012, agus tá taibhiú pleanáilte i gcomhair mí na Samhna 2012.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Mhuineacháin

€6,000

Finnerty, Michelle

Sraith ceardlann rannpháirteach agus taibhithe beo de cheol, amhráin agus damhsa traidisiúnta na hÉireann a chur ar bun i dtrí ionad áitiúil pobalchúraim i gCorcaigh. Páirt a ghlacadh i gcleachtas ealaíon cruthaitheach suntasach i gcomhar le baill den phobal níos leithne.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€8,000

Galvin, Ronan

Saol cúig amhránaí agus cheoltóir déag atá i mbailiúchán grianghraif an bhailitheora amhrán agus an bhéaloideasóra Tom Munnelly a thaifeadadh, agus an t-ábhar sin a réiteach le foilsiú. Tabhairt faoi shaothar allamuigh agus taifid fuaime atá ag NFC a dhigitiú. Gach ábhar atá bailithe agus i gcartlanna a chur ar fáil go poiblí.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€7,000

Historical Harp Society of Ireland

Scoil samhraidh idirnáisiúnta a thionól i gcláirseach meánaoiseach na hÉireann ina ndéanfar curaclam arna chur i láthair ag taibheoirí-acadóirí oirirc sa réimse a chur ar fáil do mhic léinn. Déanfar sárthaispeántas ar uirlis stairiúil náisiúnta na hÉireann: an luathchláirseach sa tsraith ceolchoirmeacha a bheidh bainteach leis. Gearrscannán faisnéise a dhéanamh (timpeall 20 nóim.) faoi Scoil na gCláirseach leis an cineamatagrafaí, Carlo d’Alessandro

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Phort Láirge

€9,000

Limerick Pride Festival

Cur le rath Geilí 2009, 2010 agus 2011; ath-óstáil a dhéanamh ar Geilí ar imeacht aonuaire é a bheidh ar bun i Luimneach agus san Iarthar Láir chun iarracht a dhéanamh ealaíona traidisiúnta na hÉireann agus an pobal LGBT a chur chun cinn. Imeacht a thaitneoidh leis an teaghlach go léir a chur ar fáil ina mbainfidh gach duine sult as ealaíona traidisiúnta na hÉireann.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Cathrach Luimnigh

€500

Loughnane, Kathleen

Ceol ó bhailiúchán Patrick O’Neill atá ábhartha don chláirseach a aonrú agus a roghnú; an cúlra soch-chultúrtha don cheol seo agus an caidreamh idir an píobaire agus an cláirseoir a scrúdú.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€6,000

McDonnell, Emily Aoibheann

Comhoibriú ildisciplíneach idir Emily Aoibheann taibheoir aeir agus an t-amhránaí sean-nóis Lorcán Mac Mathúna (le Seán Mac Erlaine) chun píosa scannáin ardchaighdeáin a dhéanamh ina mbeidh ceol traidisiúnta na hÉireann agus taibhiú thuas san aer le scaipeadh go digiteach ar líne.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,000

Moynihan, Deirdre

Scrúdú a dhéanamh ar chóirithe córúla ocht n-amhrán ón mbailiúchán ‘Cas Amhrán’ le Mícheál Ó hEidhin. Cartlann ar líne a chruthú ina mbeidh cóirithe, uirlisí foghlama agus cúlra amhrán le fáil saor in aisce. Taibhiú forleathan amhráin thraidisiúnta na hÉireann i measc cór meánscoileanna agus cór amaitéarach a spreagadh.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Nyah Festival

Clár 10 lá a thabharfaidh réimse amhránaithe le chéile chun páirt a ghlacadh in 61ú Fleadh Cheoil Uile-Éireann an Chabháin de chuid Comhaltas. Ceardlann seachtaine ‘cúram agus cothú d’Uirlise’ a thabhairt do thuismitheoirí agus do sheinnteoirí le Larry Fisher Harps, Gerry O’Connor Fiddles, Michael Grinter Flutes srl.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chabháin

€7,500

Oidhreacht an Chlair Teo

40 téip fuaime spól go spól a thaifead Liam Ó Frighil sna 1960í agus sna 1970í a aistriú agus a dhigitiú. Inneachar a chatalógú agus a uaslódáil isteach sa chartlann OaC. Imeacht poiblí a eagrú chun bailchríoch an tionscadail a cheiliúradh le taibhithe ceoil, taispeántas agus léacht.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chláir

€7,000

Scoil Sheamuis Ennis

Ceoltóirí ó Fhine Gall, Inse Ghall agus Críoch Lochlann a óstáil i rith fhéile Scoil Shéamuis Ennis a bheidh ar siúl ón 25-30 Deireadh Fómhair 2012. Ceiliúradh a dhéanamh ar chothrom 30 bliain ó fuair Séamus Ennis bás, ag díriú ar a chuid oibre mar bhailitheoir in Inse Ghall. Na caidrimh cheoil idir na trí cheantar a scrúdú.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Fhine Gall

€5,000

Vallely, Fintan

An fhaisnéis a bailíodh ar mhúineadh an cheoil thraidisiúnta ag comhdháil 2003 Crosbhealach an Cheoil a chur ar fáil d’eagraíochtaí ceoil. An t-ábhar a chur in eagar ó 39 tras-scríbhinn fuaime. Na sonraí a fhoilsiú i bhfoirm leabhair agus ar an idirlíon.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€987


Deis, Babhta 1, 2012


Panel: Nicholas Carolan, Mary Hickson,Dermot Mc Laughlin


Fuair an Chomhairle Ealaíon 27 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 14 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Bremner, David

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,970

Cullen Pipe Band

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€5,100

Granville, Aoife

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chiarraí

€5,890

Hawk's Well Theatre

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Shligigh

€6,000

Irish World Academy of Music and Da

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Luimnigh

€3,000

Linenhall Arts Centre

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€7,000

Mac Erlaine, Seán

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,350

Moylan, Terry

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€1,100

Music Network

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,250

Ní Uallacháin, Pádraigín

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Lú

€6,000

Ó Grada, Conal

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€14,250

O'Leary, Caitriona

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Fhine Gall

€9,250

Turrisi, Francesco

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€5,350

Two Chairs Company

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,500