Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Deis, Babhta 2, 2013


Panel: Maighread Ni Dhomhnaill, Aidan O’Donnell, Fintan Vallely


Fuair an Chomhairle Ealaíon 20 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 14 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Cagney, Eamonn

Chun próiseas cumadóireachta malartaí i gceol traidisiúnta a fhorbairt in áit a chruthaítear saothar nua ó phointe imeachta rithimiúil. Chun corpas saothair nua agus inmharthanacht is acmhainneacht an phróisis nua seo a fhorbairt.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€4,000

Cork County Council

Chun sraith ceoil le ceiliúradh a dhéanamh air agus chun ceol uathúil agus traidisiún damhsa Shliabh Luachra a chur chun cinn. Tabhairfaidh an tionscadal seo suíomh gréasáin agus aip d'fhón cliste; clár imeachtaí agus oideachais; taighde cartlainne d'ábhar suímh ghréasáin.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€8,000

Curran, Kieran

Chun ligean do chlóbhualadh leabhair phoirt agus staire an bhanna Altan. Chun stór ceoil luachmhair an fhidil i dTír Chonaill agus gnéithe na stíle uathúla d'Altan ar nós maisiú agus cur chuige comhoiriúnaithe reatha a scaipeadh.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€7,500

De Staic, Aindrias

Chun dul i ngleic le seirbhísí an stiúrthóra (Ray Keane) in ealaíona / scéalaíocht thraidisiúnta. Chun forbairt a dhéanamh ar The Man from Moogaga le tabhairt go hionaid ar fud na hÉireann. Chun talann agus ilúsáidteacht Aindriais mar thaibhseoir eisceachtúil sa réimse ealaíon traidisiúntac a shárthaispeáint.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€3,800

Gardiner, Patrick

Bailiúchán taifeadtaí de cheol traidisiúnta na hÉireann atá tógtha de réir a chéile thar caoga bliain, a áiríonn taifeadtaí neamhfhoilsithe de cheoltóirí uathúla agus taifeadtaí ó chomórtas an Fhleadh Cheoil. Chun an bailiúcháin ar chaiséad seo a chaomhnú trí dhigitiú. Chun é a chur ar fáil do mhic léinn trí chartlann cheoil COC.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€5,320

Irish Piobaireachd Society

Chen oidí gairmiúla a fhostú le hoideas a sholáthar do phíobairí ag gach leibhéal le linn cheardlann dheireadh seachtaine i mí Dheireadh Fómhair 2013. Seinneann cuid mhaith píobairí in Éirinn piobaireachd and cabhróidh a leithéid ranga máistreach i bhforbairt na foirme ealaíne a sceidealú.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€1,550

Keegan, Niall

Chun bailiúchán stór ceoil múinte ag an veidhleadóir Éireannach íocónach bunaithe i Londain, Brendan Mulkere, a tháirgeadh. Díreoidh an foilsiúchán seo ar láithriú na gcleachtas cruthaitheach traidisiúnta d'éagsúlacht agus de sheiftiú.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Luimnigh

€6,000

Limerick Pride Festival

Oíche Chéilí bliantúla d'amhránaíocht, damhsa agus scéalaíocht a óstú.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Cathrach Luimnigh

€790

Mac Aoidh, Caoimhín

Chun dianchomhoibrithe idir píobairí agus veidhleadóirí Thír Chonaill a sholáthar. Chun go mbeadh trí thaibhsiú poiblí den saothar comhoibríoch.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€8,460

Mcevoy, Catherine

Chun ceardlanna inrochtanaa sholáthar sa cheol traidisiúnta ar uirlísí ceoil éagsúla chomh maith le damhsa seite, scéalaíocht agus amhránaíocht do dhaoine ar easpa amhairc iad,a ch e bheith oscailte do chách. Chun idirghíomhú agus comhtháthú a éascú idir na ceoltóirí, amhránuithe agus damhsóirí a bheidh ag freastal.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae na Mí

€5,410

O'connell, Connie

Forbairt ar shuíomh gréasáin, óstaithe ag Roinn an Cheoil (COC), ina thaibhsítear bailiúchán poirt nuachumtha ag Connie O'Connell, curtha i láthair i bhformáidí cloiste and nodaireachta ar féidir a íoslódáil, le tráchtaireacht agus beathaisnéis thaca. Táirgeadh an ábhair céanna in bhformáid cruachóipe in eagrán teoranta.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€10,000

Papathanasiou, Katerini

Chun sraith imeachtaí ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair a eagrú, a leiríonn na comóntachtaí sa cheol traidisiúnta idir Oirthear na Meánmhara agus an Saol Ceilteach, ionas go spreagfar nuálaíocht idir na cleachtóirí atá bainteach bunaithe ar choincheapa neas-suímh a thabhratr isteach sna seisiúin.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,100

The Night Before Larry Got Stretched

Chun costais thaistil agus táille d'ealaíontóirí a chlúdach a thiocfaidh mar aíonna ag seisiún ceadail amhránaíochta gan tionlacan ar bhonn míosúil. Chun promóisean agus aon chostais cléireachais a thabhaítear i reachtáil gach seisiún a chlúdach

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,600

Wexford Arts Centre

Chun traidisiún amhránaíocht na mbailéad, shean-nós agus portáil a chur chun cinn. Chun roinnt ar thraidisiún amhránaíochta Thuaidh agus Theas le rannpháirtithe Geordie Hanna. Chun rochtain do thaibhsiú neamh-thraidisiúnta ar amhránaíocht traidisúnta do gach aoisghrúpa trí amhrán, ealaín, ceol agus damhsa.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Loch Garman

€6,730


Deis, Babhta 1, 2013


Panel: Emer Mayock, Tom Sherlock, John Blake


Fuair an Chomhairle Ealaíon 29 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 14 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Ailleog Cheoil

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€670

An Crann Óg

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€5,000

An Goilin Traditional Singers Club

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€14,780

Áras Inis Gluaire

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae na Mí

€3,850

Aro, Aki

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,625

Cairde Rince Céilí na hÉireann

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,560

Fleadh Cheoil Na Héireann Doire 2013

Na healaíona traidisiúnta

Idirnáisiúnta

€8,000

Fortune, Michael

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Loch Garman

€8,450

Historical Harp Society of Ireland

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Phort Láirge

€7,500

Mac Mathuna, Lorcan

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,450

Miller, Elvie

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chláir

€1,542

Naughton, Finbarr

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€4,823

Ó Heaghra, Breandán

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae na Gaillimhe

€10,800

Tionscnamh Lugh

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€8,900