Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Dhámhachtain Taifeadta Deis 2013


Panel: Donal O’Connor, Brian Doyle, Niamh Ni Charra


Bhí 71 n-iarratas ann don bhabhta seo; le 23 dhámhachtain molta arbh fhiú €90,025

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Blake, John

Le taighde a dhéanamh ar cheol fliúite ó Shligeach Theas / Mhaigh Eo Thoir sa chartlann in Ionad Coleman i nGoirtín, Co. Shligigh. Le halbam aonair a thaifeadadh, leis an taighde thuas a chomhshamhlú i mo chuid cheoil: m.sh. tréithe stíle, stór ceoil, leaganacha tábhachtacha de phoirt chuí stíle srl.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Shligigh

€2,900

Bradley, Harry

Le dlúthdhiosca sheinm fhliúite gan mórán tionlacain a thaifeadadh. Le léiriú agus le fiosrú faoin stíl seinnte rithimiúil ar leith. Le comhoibriú i gcomhar le ceoltóirí eile chun traiceanna dísréid gan tionlacan a chruthú ina gcuirtear béim ar ghnéithe rithimiúla gan trácht orthu, den stíl agus den stór ceoil thraidisiúnta.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Ros Comáin

€4,500

Carberry, Angelina

Le dlúthdhiosca sheinm bhainseó ó na 1920í a thaifeadadh nuair a tráchtaíodh den chéad uair ar sheinm an bhainseó i gceol na hÉireann. Chomh maith leis sin, breachnuithe ar sheanphoirt a thángthas orthu i dtaifeadtaí ó Kevin Carberry sna 1940í, seinnteoir bainseó ó Chontae Longfoirt. Le nodaireacht scríofa a sholáthar do na poirt a bhfuil ar fáil ar an idirlíon.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€4,500

Carberry, Peter

Le dlúthdhiosca cheol traidisiúnta ar na píopaí uilleann agus ar chnaipchairdín a tháirgeadh. Is é fócas an taifeadta seo ná ar cheol a thagann ó sheancheoltóirí as Lár na Tíre dóibh agus ó phoirt as bailliúcháin cheoil ar a bhfuil taighde déanta orthu a bhaineann go sonrach le Lár na Tíre.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Longfoirt

€2,900

Diamond, Danny

Tionscadal ceoil ag ceiliúradh ar an gceol damhsa traidisiúnta seanaimseartha den chineál ar a bhfás baill an bhanna aníos leis. Coincheap thréan a thagann tríd ó rogha an ábhair go stíl sheinnte go dearadh clúdaigh. Foilseachán dlúthdhiosca is ar líne, tioscadal le críochnú faoi Dheireadh Fómhair 2013.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€4,000

Dyne

Le albam stiúidió a thaifeadadh a dhíríonn ar mheascán port nuachumtha agus sheanphort lenár n-eagrú féin ar leith.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chláir

€5,850

Griffin, Matthew

Tionscadal is ea Ebony Bridge a bhaineann le ceoltóirí traidisiúnta ó Éirinn is ón bhFrainc. Beidh an próiseas taifeadta ar siúl sa Bhriotáin agus i gCiarraí i mí an Mheithimh 2013. Tarraingeoidh an tionscadal ar ábhar ó thraidisiúntaí a bhall, chomh maith le ceol nuálaíoch nuachumtha.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chiarraí

€2,900

Historical Harp Society of Ireland

Leis an dara eagrán i sraith dlúthdhioscaí a thaifeadadh a gcuireann luathcheol Éireannach (1600-1800) faoi chaibidil ina thaispéantar: ceol amhráin, cláirsigh agus píobaí Gaelacha ón tréimhse thart ar 1600-1700 a n-áiríonn amhráin shean-nóis, amhráin na gcláirseora agus giotaí uirlise ceoil, máirseáil na gclann agus damhsa as lámhscríbhinní ón 17ú agus ón 18ú aois agus ó luathfhoinsí clóbhuailte. Beidh an dlúthdhiosca i bhfoirm leabhair ar ardchaighdeáin ar an méid chéanna leis an dlúthdhiosca a mbeidh ar chúl an leabhair le haltanna cuimsitheacha scoláireachta.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Phort Láirge

€6,000

Keane, Mary

Le gearrscannán damhsa a dhéanamh a airíonn damhsóirí traidisiúnta is reatha i mí Mheán Fómhair 2013. Le leochaileacht agus le athléimneacht an staid dhaonna a fhiosrú go córagrafaiciúil agus go scannánúil i sean-chríochphort Aerfort Chorcaí. Le comhoibriú i gcomhar leis an gcóiréagrafaí Julia Griffin agus leis an gcinimeatagrafaí PJ Dillon.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,500

Larkin, Steve

Molann Kevin Rowsome agus Steve Larkin tionscadal taighde / taifeadta le fiosrú ar: thraidisiún Loch Garman is Bhaile Átha Cliath; píobaí is fidil ar meánairde; seinm rialtáin agus stad faoi dhó mar thionlacan.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€2,900

Louth Contemporary Music Ltd

Le taifead ar eagrán nua d'aifreann Sheán Ó Riada a chur amach a n-áiríonn 16 amhránuithe gairmiúla agus 3 ceoltóirí traidisiúnta: Siobhán Armstrong (cláirseach), Zoë Conway (fidil) agus Robbie Harris (bodhrán).

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Lú

€2,000

Lynched

Le dlúthdhiosca ar dhá thraic déag a thaifeadadh i stiúidió de Thaisce Cheol Dúchais Éireann. Déanfar máistriú ar an taifead agus buailfear 500 cóip mar dhlúthdhiosca digipack, chomh maith le leabhrán eolais ar na hamhráin agus a gcúlra taobh thiar dóibh.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,325

Mac Gearailt, Páidi Mharthain

Foilseacháin d'amhráin dhúchasacha Chorca Dhuibhne ar dhlúthdhiosca le leabhrán ina theannta. Amhráin gan tionlacan a bhíodh le cloisteáil go forleathan le linn m’óige ach nach gcloistear a thuilleadh a bheidh i gceist. Cuirfear tús leis an tionscadal i mí Iúil 2013.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chiarraí

€2,900

Maguire, Dónal (James)

Is í an chuspóir ná clos-dhlúthdhiosca leis na hamhráin, leis na scéalta agus le ceol damhsa mhuintir Uiséir ó Thigh an Iúir, Co. Lú, a tháirgeadh le go gcaomhnófar bailiúchán annamh d'amhráin áitiúla.

Na healaíona traidisiúnta

Idirnáisiúnta

€2,950

Mccarthy, Brendan

Le halbam chairdín ina léiríonn gach traic cineál / fuaim dhifriúil ón gcairdín a thaifeadadh, bíodh gur cairdín déshraitheach nó aonsraitheach é, a dtéann siar ón lá inniu go dtí 1890.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Phort Láirge

€2,900

McCarthy, Cormac

Le halbam iomlán bunaithe go lárnach ar ghrúpa dáréag. Beidh tréithe de shnagcheol agus ceol clasaiceach-reatha i gceist le ceol an tionscadail seo, ach é fréamhaithe i seanchas an cheoil thraidisiúnta Ghaelaigh.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Chorcaí

€2,900

O Duinnchinn, Tiarnan

Le dlúthdhiosca phíobaireacht aonair a thaifeadadh ina gcuirtear poirt thraidisiúnta nach gcloistear go minic ar na píobaí cosúil le ceol na nGarbhchríoch, damhsa sciobóil, masúrcaí, Gearmánaigh sa stíl thuaisceartach, píobaireacht uathúil i dtionscadal a thosaíonn i Meán Fómhair 2013.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Mhuineacháin

€4,000

O'Connell, Michael

Is í lárchuspóir an tionscadail seo ná dlúthdhiosca a tháirgeadh ina dtugtar onóir do na píobairí taistil Johnny and Felix Doran. Déanfar taispeáint thréan ar stór ceoil s'acu, chomh maith le stíl seinnte s'acu, agus ceol is amhráin nuachumtha dá shamhail.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chláir

€2,900

Rooska Hill

Beidh an albam seo mar dhísréad bhosca ceoil / fheadóg mhór le tionlacan giotáir is basúcaí, albam traidisiúnta foirfe le cóiriú na n-óg ar an seancheol. Tabharfaidh an taifeadadh seo an traidisiún chun saoil agus rachaidh sé i bhfeidhm ar dhaoine óga le hateagmháil a dhéanamh ar a bhfréamhacha agus teacht ar ais chun seinnte ar an seancheol arís.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Luimnigh

€3,500

Scoil Cheoil na Botha

Tarraingíonn an tionscadal seo ó fhoinsí ar leith den éagsúlacht cheoil ar bhonn réigiúnda atá aitheanta agus athlonnaithe le linn tráchtas dochtúireachta an iarratasóra, ina bhfuil sé mar chuspóir athaontú ar an ábhar a mbaineann le Ceantar Shliabh Beatha i Muineachán Thuaidh agus Fear Manach Thoir le méid áirithe de cheoltóirí traidisiúnta reatha an cheantair úd.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€5,000

The Nest Collective

Le leathnú ar an gcartlann a bailíodh sa chéad chéim den tionscadal seo trí amhránuithe nuafhoinseacha agus trí thaifead scannáin ar siúd ó thús. Le leanúint ar aghaidh le forbairt an suímh ghréasáin, na bailiúcháin a bhogadh ar aghaidh agus leis na taifeadtaí a thabhairt abhaile chun na muintreacha ar thug cabhair agus chuig na hinstitiúidí ag obair leis an Lucht Siúil.

Na healaíona traidisiúnta

Idirnáisiúnta

€7,500

Tionscnamh Lugh

Déanfaidh Tionscnamh Lugh dlúthdhiosca a taifeadadh ina léirítear rogha ealaíontóirí óga a léiríodh go rialta i seisiúin agus i gceolchoirmeacha Trad Trathnóna s'acu ag Ionad Cois Locha, ag comhoibriú le ceoltóirí gairmiúla, bunaithe go háitiúil is go náisiúnta.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€4,000

Williamson, Derek S

Bailiúchán amhráin is ea an taifeadadh seo ó fhoinsí idir thraidisiúnta is reatha, cuid acu cumtha le linn 30 bliain atá caite. Tagann cuid de na bailéid ó Albanais Ghalltacht na hAlban, agus ó thraidisiúntaí sean-nóis Gaeilge is na nGael.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€3,200