Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Eagraíochtaí Maoinithe Rialta 2013


Panel: Grants Committee


Is é cuspóir an chláir seo ná grúpa príomheagraíochtaí ealaíon a neartú agus a dhéanamh níos sábháilte, trí chúnamh a thabhairt dá gcostas oibrithe agus cláreagraithe ealaíne araon. Sa bhlian 2013 tairgeadh 66 deontas ionann le €18,936,600.00 ar an iomlán

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Access Cinema

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€115,000

Baboró International Arts Festival for Children

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€190,000

Barnstorm Theatre Company Ltd

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€235,000

Blue Raincoat Theatre Company

Téatar

Comhairle Contae Shligigh

€210,000

Butler Gallery

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€200,000

Carysfort Press

Artists support

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€30,000

Carysfort Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€30,000

Children's Books Ireland

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€202,000

CoisCeim Dance Theatre

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€235,000

Common Ground

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€69,000

Cork Film Festival

Scannáin

Comhairle Cathrach Chorcaí

€150,000

Crash Ensemble

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€169,000

Create

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€218,000

Dance Theatre of Ireland

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€68,000

Druid Theatre Company

Téatar

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€820,000

Dublin International Film Festival [ARN 3078 pre 2002]

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€95,000

Dublin Theatre Festival

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€766,000

Dublin Writers Festival

Artists support

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€70,000

Dublin Writers Festival

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€70,000

eva International

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€180,000

Fabulous Beast Dance Theatre

Rince

Comhairle Contae Liatroma

€115,000

Filmbase

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€260,000

Fire Station Artists' Studios

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€265,000

First Music Contact

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€90,000

Fishamble Theatre Company

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€240,000

Galway Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€250,000

Galway Arts Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€470,000

Galway Film Fleadh

Scannáin

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€150,000

Graffiti Theatre Company Ltd

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€200,000

Graphic Studio Dublin

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€100,000

Improvised Music Company

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€230,000

Ireland Literature Exchange Ltd

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€200,000

Irish Chamber Orchestra

Ceol

Comhairle Contae Luimnigh

€897,000

Irish Film Institute

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€750,000

Irish Modern Dance Theatre

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€170,000

Irish Theatre Institute

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€215,000

Irish Traditional Music Archive

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€620,000

Kilkenny Arts Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€370,000

Lilliput Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€72,000

Limerick Printmakers

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€65,000

Liz Roche Company

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€170,000

Macnas

Seónna

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€245,000

Munster Literature Centre

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€120,000

Music for Galway

Ceol

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€40,000

Music Network

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€540,000

National Association for Youth Drama

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€220,000

National Irish Visual Arts Library

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€63,000

National Sculpture Factory Cork

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€255,000

National Youth Council of Ireland

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€66,500

New Island Books Ltd

Artists support

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€80,000

New Island Books Ltd

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€80,000

Note Productions

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€35,000

Opera Theatre Company

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€640,000

Pan Pan Theatre Company

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€230,000

Píobairí Uilleann Teoranta, Na

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€340,000

Poetry Ireland/Eigse Eireann

Artists support

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€325,000

Poetry Ireland/Eigse Eireann

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€325,000

Project Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€670,000

Rough Magic Theatre Company

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€550,000

Royal Hibernian Academy of Arts

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€380,000

The Abbey Theatre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,100,000

The Ark

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€540,000

The Douglas Hyde Gallery

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€247,000

The Gate Theatre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€976,000

The Model

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Shligigh

€280,000

Tyrone Guthrie Centre

Artists support

Comhairle Contae Mhuineacháin

€245,000

Visual Artists Ireland

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€220,000

Waterford Spraoi

Sráidealaine

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€237,000

Wexford Festival Opera

Ceoldráma

Comhairle Contae Loch Garman

€1,389,100

Young Irish Film Makers

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€68,000