Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Eagraíochtaí Maoinithe Rialta 2014


Panel: Council


Is é cuspóir an chláir seo ná grúpa príomheagraíochtaí ealaíon a neartú agus a dhéanamh níos sábháilte, trí chúnamh a thabhairt dá gcostas oibrithe agus cláreagraithe ealaíne araon. Sa bhlian 2013 tairgeadh 62 deontas ionann le €24,172,550,00 ar an iomlá

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Access Cinema

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€115,000

Baboró International Arts Festival for Children

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€190,000

Barnstorm Theatre Company Ltd

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€223,250

Blue Raincoat Theatre Company

Téatar

Comhairle Contae Shligigh

€178,000

Butler Gallery

Na físealaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€190,000

Children's Books Ireland

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€191,900

Common Ground

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€55,000

Cork Film Festival

Scannáin

Comhairle Cathrach Chorcaí

€165,000

Crash Ensemble

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€163,000

Create

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€218,000

Dance Theatre of Ireland

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€65,000

Druid Theatre Company

Téatar

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€762,000

Dublin International Film Festival [ARN 3078 pre 2002]

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€100,000

Dublin Theatre Festival

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€766,000

Dublin Writers Festival

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€70,000

eva International

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€200,000

Fabulous Beast Dance Theatre

Rince

Comhairle Contae an Longfoirt

€115,000

Filmbase

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€260,000

Fire Station Artists' Studios

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€251,500

First Music Contact

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€88,000

Fishamble Theatre Company

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€220,000

Galway Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€165,000

Galway Arts Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€490,000

Galway Film Fleadh

Scannáin

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€140,000

Graffiti Theatre Company Ltd

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€190,000

Graphic Studio Dublin

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€90,000

Ireland Literature Exchange Ltd

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€175,000

Irish Chamber Orchestra

Ceol

Comhairle Contae Luimnigh

€860,000

Irish Film Institute

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€750,000

Irish Modern Dance Theatre

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€155,000

Irish Theatre Institute

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€197,000

Irish Traditional Music Archive

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€610,000

Kilkenny Arts Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€390,000

Lilliput Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€65,500

Limerick Printmakers

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€58,500

Liz Roche Company

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€160,000

Macnas

Sráidealaine

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€228,000

Model, The

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Shligigh

€250,000

Munster Literature Centre

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€105,000

Music for Galway

Ceol

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€40,000

Music Network

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€515,000

National Association for Youth Drama

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€209,000

National Irish Visual Arts Library

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€56,700

National Sculpture Factory Cork

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€242,300

National Youth Council of Ireland

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€66,500

New Island Books Ltd

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€72,000

Note Productions

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€33,000

Opera Theatre Company

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€640,000

Pan Pan Theatre Company

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€207,000

Píobairí Uilleann Teoranta, Na

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€332,000

Poetry Ireland/Eigse Eireann

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€284,500

Project Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€649,000

Rough Magic Theatre Company

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€511,000

Royal Hibernian Academy of Arts

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€361,000

The Abbey Theatre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,500,000

The Ark

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€513,000

The Douglas Hyde Gallery

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€222,300

The Gate Theatre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€908,000

Tyrone Guthrie Centre

Artists support

Comhairle Contae Mhuineacháin

€245,000

Visual Artists Ireland

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€198,000

Waterford Spraoi

Seónna

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€237,000

Wexford Festival Opera

Ceoldráma

Comhairle Contae Loch Garman

€1,400,000

Young Irish Film Makers

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€64,600