Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Maoiniú bliantúil 2013


Panel: Grants Committee


Is é cuspóir an Mhaoinithe Bhliantúil ná maoiniú seasmhach sábháilte a sholáthar deagraíochtaí ealaíon áirithe (ar bhonn bliantúil). Sa bhliain 2013 tairgeadh 34 deontas ionann le €8,296,810.00 ar an iomlán.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Áras Éanna

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae na Gaillimhe

€40,000

Arts & Disability Ireland

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€180,000

Association of Irish Choirs

Ceol

Comhairle Contae Luimnigh

€130,000

Backstage Theatre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae an Longfoirt

€145,000

Ballet Ireland

Rince

Comhairle Contae na Mí

€240,000

Bewley's Cafe Theatre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€48,000

Black Church Print Studio

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€65,000

Cairdeas na bhFidiléirí

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€17,130

Cill Rialaig Project Ltd

Artists support

Comhairle Contae Chiarraí

€73,175

Cló Ceardlann na gCnoc

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún na nGall

€45,000

Cló Iar-Chonnachta Teo

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€72,000

Clonmel Junction Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€90,000

Cois Life Teo

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€37,000

Corcadorca Theatre Company Ltd

Téatar

Comhairle Cathrach Chorcaí

€160,000

Cork Community Artlink Ltd

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Cathrach Chorcaí

€28,000

Cork Film Centre/ C.A.V.E.R.N . Ltd

Scannáin

Comhairle Cathrach Chorcaí

€70,000

Cork International Choral Festival

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€31,125

Cork Midsummer Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Cathrach Chorcaí

€170,000

Cork Printmakers Ltd

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€65,000

Dance Ireland

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€370,000

Dedalus Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Fhine Gall

€80,000

Droichead Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Lú

€160,000

Dublin Dance Festival

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€400,000

Dublin Fringe Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€325,000

Earagail Arts Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Contae Dhún na nGall

€165,000

Eigse Carlow Arts Festival

Féilte agus imeachtaí

Comhairle Contae Cheatharlach

€105,000

Fidget Feet

Sorcas

Comhairle Chontae na hIarmhí

€70,000

Fresh Film Festival

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€53,000

Galway Film Centre

Scannáin

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€87,500

Garter Lane Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€180,000

IMRAM

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€60,000

Irish Architecture Foundation

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€78,000

Irish Association of Youth Orchestras

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach Chorcaí

€118,000

Irish Baroque Orchestra

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€170,000

Irish National Youth Ballet Company

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€50,000

Irish Theatre Magazine

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€43,000

KCAT

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€42,750

Kids' Own

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Shligigh

€43,000

Leitrim Sculpture Centre

Na físealaíona

Comhairle Contae Liatroma

€130,000

Limerick City Gallery of Art

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€125,000

Linenhall Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€190,000

Little Island

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€45,000

Myriad Dance

Rince

Comhairle Contae Loch Garman

€28,000

National Chamber Choir

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€330,000

National Youth Orchestra of Ireland

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€65,000

Pipeworks Festival

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€6,500

Salmon Poetry

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae an Chláir

€42,000

Scoil Gheimhridh Frankie Kennedy

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae Dhún na nGall

€36,000

Scoil Samhraidh Willie Clancy

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chláir

€80,000

Shawbrook/ LD Dance Trust Teo

Rince

Comhairle Contae an Longfoirt

€60,000

Siamsa Tire Theatre and Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chiarraí

€290,000

Sirius Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chorcaí

€90,000

Smock Alley Theatre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Tallaght Community Arts

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€85,255

Temple Bar Gallery & Studios Ltd

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€235,000

The Ballinglen Arts Foundation

Na físealaíona

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€70,000

The Contemporary Music Centre

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€282,375

The Dublin Review

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€53,000

The Firkin Crane

Rince

Comhairle Cathrach Chorcaí

€130,000

The Gallery of Photography

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€200,000

The Gallery Press

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Mí

€150,000

The Journal of Music

Ceol

Comhairle Contae na Gaillimhe

€35,000

The New Theatre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€35,000

The Stinging Fly

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€55,000

Theatre Forum Ireland

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€125,000

Triskel Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Cathrach Chorcaí

€188,000

Upstate Theatre Project

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Contae Lú

€72,000

Waterford Healing Arts Trust

Na healaíona rannpháirteachais

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€90,000

Waterford Youth Arts

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€50,000

West Cork Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Chorcaí

€158,000

West Cork Music

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€233,000

Wexford Arts Centre

Ionaid Tionóil

Comhairle Contae Loch Garman

€141,000

Writers' Week

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae Chiarraí

€65,000