Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Scéim shónaitheachta do choimeádaí físealaíon


Panel: Lisa Moran, Belinda Quirke


Fuair an Chomhairle Ealaíon 2 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 2 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Morley, Megs

Na físealaíona

Comhairle Contae na Gaillimhe

€20,000

Shevlin, Linda

Na físealaíona

Comhairle Contae Ros Comáin

€20,000