Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Dámhachtain Tionscadail, 2014, Babhta 1


Panel:  C. Dix, D. O'Connor, D. Collins; C. Doris, R. Clareke, G. Godley; E. Cranitch; C. Nunes, J. Gilson-Ellis, S. Mac Reamoinn; R. Solinas, K.O'Connell, K. Tynan; T. Ruddin, M. Cotter, A. O'Sullivan.


Ag tacaíocht tionscadail ag tosú i 2013. Bhí 199 n-iarratas ann don bhabhta seo; le 46 dhámhachtain molta arbh fhiú € 1,084,070 iad.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

ANU Productions

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€49,000

Bickley, David

Scannáin

Comhairle Contae Chorcaí

€32,440

Brady, Jennifer

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€3,690

Brokencrow Theatre Company

Téatar

Comhairle Cathrach Chorcaí

€30,000

Brown, Noelle

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,000

Browne, Michelle

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Bryson, Nicholas

Rince

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€36,000

Cinemobile

Scannáin

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€20,000

Dunne, Shaun

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,000

Eat My Noise Productions

Ceol

Comhairle Cathrach Chorcaí

€18,000

Ford, Michael James

Téatar

Comhairle Contae Laoise

€6,000

Gaffney, Kevin

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,436

Gúna Nua Theatre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€24,000

Hughes, Kellie

Téatar

Idirnáisiúnta

€11,000

Jazz on the Terrace

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,000

Jiménez González, José Miguel

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€49,000

Kaleidoscope Night

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€35,000

Kilfeather, Caoimhe

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,115

Kinsale Arts Week

Na físealaíona

Comhairle Contae Chorcaí

€25,000

Landmark Productions

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€87,000

Lime Tree Theatre

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Luimnigh

€25,000

Lismore Castle Arts

Na físealaíona

Comhairle Contae Phort Láirge

€9,550

Loco And Reckless Productions

Téatar

Comhairle Contae Shligigh

€69,000

Mac Erlaine, Seán

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€8,090

Martin, Emma

Rince

Comhairle Contae Cheatharlach

€39,999

MCKEVITT, UNA

Téatar

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€24,000

McNulty, Dennis

Na físealaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€19,000

Moonfish Theatre

Téatar

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€25,000

Moukarzel, Bush

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,000

Ni Chaoimh, Bairbre

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€16,000

O'Malley, Niamh

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€13,340

O'Sullivan, Tadhg

Scannáin

Comhairle Contae Cheatharlach

€45,360

Ormston House

Na físealaíona

Comhairle Cathrach Luimnigh

€21,095

Phillips, Aine

Na físealaíona

Comhairle Contae an Chláir

€17,000

Quiet Music Ensemble

Ceol

Comhairle Contae Chorcaí

€8,505

Resurgam

Ceoldráma

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€79,000

Scannell, Raymond

Téatar

Comhairle Contae Chorcaí

€18,000

September Jazzfest

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€1,575

Sheehy, Joan

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,000

Shiel, Sonia

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,210

Sligo Jazz Project

Ceol

Comhairle Contae Shligigh

€35,000

Stone, Maeve

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,000

Tunney, Aoife

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Wilson, Ian

Ceoldráma

Comhairle Cathrach Chorcaí

€18,690

Yurodny

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€8,975