Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


An scéim camchuairte agus scaipthe saothair - babtha 1, 2014.


Panel: Council


Fuair an Chomhairle Ealaíon 51 iarratas san iomlán ar an scéim agus tá sí tar éis 23 dámhachtain san iomlán a thairiscint ina leith.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Cahoots NI Ltd

Rachaidh Cahoots (ó Thuaisceart Éireann) ar camchuairt le Nivelli's War i mí an Mhárta 2014 go Artswell ag Iontas (Muineachán); Amharclann an Ghrianáin (Dún na nGall); Amharclann Hawk's Well (Sligeach) agus Draiocht Arts Centre (Baile Átha Cliath)

Téatar

Béal Feirste

€3,800

Call Back theatre

Rachaidh Comhlacht Théatair CallBack ar camchuairt le 34 léiriúchán seó de Fred & Alice go 12 láthair sna míonna Márta / Aibreán 2014 ag tabhairt láithreacha i gCorcaigh, i gCabhán, i gCill Dara, i mBaile Átha Cliath, i Luimneach, i Liattroim agus i dTiobrad Árann san áireamh.

Téatar

Comhairle Contae Luimnigh

€24,300

classicallinks

Déanfaidh an tríréad pianó Collins, Cooney and Coppey ceadal taibhsithe cheol aireagail in ocht mbaile arna taibhsithe ag an bpianódóir Éireannach Finghin Collins, an veidhleadóir Elizabeth Cooney agus an dordveidhleadóir Francach Marc Coppey.

Ceol

Comhairle Contae na Gaillimhe

€19,000

CoisCeim Dance Theatre

Dísréid ChoisCéim, Swimming with My Mother agus Missing le David Bolger. Camchuairt ar sé láthair go Draiocht, Baile Bhlainséir; Backstage, Longfort; Amharclann GB Shaw, Ceatharlach; Amharclann na Cathrach, Gaillimh; Glor, Inis; agus Garter Lane, Port Láirge.

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€48,000

Decadent Theatre Company

Rachaidh Decadent Theatre Company ar camchuairt le A Skull in Connemara scríofa ag Martin McDonagh go 15 láthair idir Eanair/Márta 2014 ag áireamh láithreacha i nGaillimh, i bPort Láírge, i mBaile Átha Cliath, i Ros Comáin, i Luimneach, sa Mhí, i gCill Chainnigh, i nDún na nGall, san Iarmhí, i gCeatharlach, i gCill Mhantáin agus i gCorcaigh.

Téatar

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€26,500

Donegan, Thomas

We Love Books - camchuairt ar cúig láthair d'imeacht liteartha páistí ar an mórchóir le linn Sheachtain Leabhair Dhomhanda, ina ndéanfar taispeáint ar shaothar de 15 údár Éireannacha, ó scríbhneoirí tosaidh go húdair clúiteacha móra le rá. Rachaidh an camchuairt go dtí an Riverbank sa Droichead Nua (Cil Dara); an Source i nDúrlas (Tiobrad Árann); an Draíocht i mBaile Bhlainséir (Baile Átha Cliath); an Linenhall i gCaisleán an Bharraigh (Maigh Eo); agus an Hawk's Well i Sligeach (Co. Shligigh).

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,525

Fishamble Theatre Company

Fishamble: Rachaidh The New Play Company ar camchuairt le Little Thing, Big Thing de chuid Donal O'Kelly go sé láthair i mí an Mhárta, 2014. Rachaidh an turas go dtí an Linenhall (Maigh Eo); an Solstice (An Mhí); Draiocht (Baile Átha Cliath); Riverbank (Cill Dara); Amharclann GB Shaw (Ceatharlach) agus an Source (Tiobrad Árann).

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€28,000

Flynn, David

Camchuairt thosaidh an D.F.F. in Aibreán 2014. Grúpa tras-seánra ilchúltúrtha is ea an D.F.F. a rachaidh ar camchuairt go Bré, Cill Chainnigh, Corcaigh, Trá Lí, Luimneach, Port Laoise agus Baile Átha Cliath. Tabharfaidh an turas cúpla seánraí le chéile in aon seó amháin a léiríonn an éágsúlacht chultúrtha a mbaineann le ceol nua-aimseartha na hÉireann. Beidh an turas ag cur ciogal amhrán nua faoi thaispeáint a mairfidh fad na iarnóna, scóraithe do thrí amhránaí, trí giotár, dordveidhil, olldord agus beirt chnagcheoltóirí.

Ceol

Comhairle Contae na Gaillimhe

€17,000

Hunka, Dunne, Robinson Trio

An Tríréad Hunka, Dunne agus Robinson - camchuairt chláir eicléitiúil in ensemble tríréid nua ar sé láthair. Rachaidh an turas go dtí an Mermaid (Bré), Glor (Inis), an Source (Dúrlas Éile), Amharclann Druid (Gaillimh), Solstice (An Uaimh) agus Gailearaí Green Acres (Loch Garman).

Ceol

Comhairle Contae an Chláir

€8,750

Irish Modern Dance Theatre

MAGNETIC - Camchuairt Náisiúnta: Beidh an Irish Modern Dance Theatre ag tabhairt faoi 24 imeacht: taibhsithe, idirchumanna iarthaibhsithe, ceardlanna, ranganna i gCill Mhantáin, i mBaile Átha Cliath, i Liatroim, i nGaillimh, i Loch Garman, i gCorcaigh and i Luimneach.

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€16,000

Jazz on the Terrace

Camchuairt Emilie Sings Alec, 2014 - Déanfaidh Jazz on the Terrace camchuairt ar an gCúigréad Emilie Conway ag taibhsiú ceol Alec Wilder don Mill Theatre Dundrum agus Dunamaise i bPort Laoise in Aibreán 2014.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,500

Kids' Own

Growing Practice: Taispeántas camchuairte físealaíon ag trí láthair a thugann saothar ó Practice.ie, chun solas ina dtaispeántar saothar ó ealaíontóírí gairmiúla ag obair le páistí. Ceisteoidh an taispeántas camchuairte an cleachtas ealaíon reatha le páistí trí chomhphlé agus trí imeachtaí. Rachaidh sé ar camchuairt go hIonad Ealaíon Iarthar Chorcaí, an Model i Sligeach agus an Axis i mBaile Munna.

Na físealaíona

Comhairle Contae Shligigh

€27,000

Linenhall Arts Centre

Cuirfidh an Linenhall Arts Centre turas The Secret of Q i láthair go dtí The Ark (Baile Átha Cliath); an Draíocht (Baile Bhlainséir); an Riverbank (Droichead Nua) agus an Linenall (Caisleán an Bharraigh)

Téatar

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€26,000

Liz Roche Company

Interloper: Rachaidh anLiz Roche Company ar camchuairt lena léiriúchán damhsa nua go sé láthair a áiríonn Luimneach, Gaillimh, Ros Comáin, Corcaigh, An Uaimh agus Cill Mhantáin.

Rince

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€28,000

Monkeyshine Theatre

Rachaidh an Monkeyshine Theatre ar camchuairt le léiriúchán do pháistí Losha go naoi láthair in Aibreán, 2014 ag áireamh láithreacha i gCill Dara, sa Mhí, i Ros Comáin, i Sligeach, i gCill Mhantáin, i dTiobrad Árann agus i mBaile Átha Cliath.

Téatar

Comhairle Contae Shligigh

€14,000

NASC

Rachaidh an gréasán láithreacha NASC ar camchuairt le léiriúchan ó Livin Dred Theatre le The Bridge Below the Town de chuid Patrcik McCabe i naoi láthair sna míonna Feabhra is Márta 2014 a áiríonn láithreacha i Longfort, i Laois, i nGaillimh, i Luimneach, i nDún na nGall, i Mbaile Átha CLiath, sa Chlár, i gCiarraí agus sa Chabhán.

Téatar

Comhairle Contae Laoise

€70,200

National Chamber Choir

Fiosróidh An Cór Aireagail Náisiúnta Ceol Eaglasta na dTiúdar lena Stiúrthóir Ealaíonta, Paul Hillier ag tabhairt taibhsithe ar luathstór ceoil ar féidir teacht ar, go luchtanna féachana i bPort Láirge, i Leitir Ceanainn agus i mBaile Átha Cliath.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€23,000

Rough Magic Theatre Company

Rachaidh an Rough Magic Theatre ar camchuairt le Jezebel de chuid Mark Cantan go naoi láthair i mí Feabhra, 2014 a áiríonn láithreacha i Longfort, i nGaillimh, i Sligeach, i nDún na nGall, i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i bPort Láirge agus i Laois.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€48,500

Rynne, Pádraig

Ag dul ar camchuairt go Baile Átha Cliath, go Corcaigh, go Dúrlas Éile agus go hInis, ensemble turgnamhaíoch is ea Sigel tugtha le chéile ag Pádraig Rynne ina bhfuil ceol traidisiúnta na hÉIreann agus idirnáisiúnta, ceol tíre, popcheol agus snagcheol.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Contae an Chláir

€30,000

The Abbey Theatre

Rachaidh Amharclann na Mainistreach ar camchuairt le Quietly, scríofa ag Owen McCafferty, go 8 láthair sna míonna Márta / Aibreán 2014 a áiríonn láithreacha i Sligeach, i Maigh Eo, sa Mhí, i Muineachán, i nDún na nGall, i Longfort agus sa Chabhán.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€55,000

The Ark

Camchuairt náisiúnta ar sé láthair ina chuirfear Moya Brennan (guth agus cláirseach) agus Cormac de Barra (cláirseach) faoi bhráid réadtiomnaithe go háirithe do pháistí is do theaghlaigh agus ag comóradh ar Chath Chluain Tarbh.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€17,000

The Gallery Press

Gallery Goes: Camchuairt léimhe ar trí láthair ó thrí údar de Gallery Press le plé, ceisteanna agus freagraí a leanas. Rachaidh an turas go Seachtain na Scríbhneoirí Lios Tuathail i gCiarraí, go dtí an Gailearaí Greenacres i Loch Garman, agus an Féile Filíochta Idirnáisiúnta Bhéal na mBúillí i Ros Comáin.

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Mí

€3,675

WhistleBlast Quartet

Ceathairéad WhistleBlast ar Chamchuairt an Earraigh 2014 go Maigh Eo, Sligeach, Longfort, An Clár, Luimneach agus Ciarraí sna míonna Márta / Aibreán 2014 ag tabhairt saothar clasaiceach bunaithe ar an gcuraclam chuig na láithreacha is na scoileanna.

Ceol

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€23,000


An scéim camchuairte agus scaipthe saothair - babtha 2, 2013.


Panel: Council


Dearadh an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair chun tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuirt agus/ nó a scaipeadh thar raon foirmeacha ealaíne agus cleachtas ealaíne.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Access Cinema

Déanann Access Cinema camchuairteanna ar 'Films from the Southern Mediterranean'. Clár cóimeádaithe de thrí scannán a dhéanfaidh camchuairt ar Luimneach, Gaillimh, Bré agus Corcaigh i mí Dheireadh Fómhair 2013.

Scannáin

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€12,000

Barry, Leonard

Camchuairt Leonard Barry agus a Chairde, Meán Fómhair - Nollaig 2013. Conor Byrne, Andy Morrow, Tony Byrne, Leonard Barry ina tabharfar príomhléiriú ar na píoba uilleann, fidil, fliúit agus giotár. Tabharfaidh an chamchuairt contaetha Liatroim, Baile Átha Cliath, Ciarraí, Dún na nGall, Cill Chainnigh agus Port Láirge san áireamh.

Na healaíona traidisiúnta

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,235

Branar Dramaiochta

Déanfaidh Branar Dramaíochta camchuairt ar léiriúchán nua de 'Twas the Night Before Christmas' thar míonna na Samhna agus na Nollag 2013. Tabharfaidh an chamchuairt contaetha Tiobrad Árann, Cill Chainnigh, Sligeach, An Cabhán, Ros Comáin, Luimneach, Baile Átha Cliath agus Liatroim san áireamh.

Téatar

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€22,000

Children's Books Ireland

Pictiúr, Contemporary Irish Children's Book Illustration. Le camchuairt a dhéanamh ar shaothar 20 maisitheoir Éireannacha do pháistí le linn fhéile Baboro, Gaillimh i mí Dheireadh Fómhair agus Draíocht, Baile Átha Cliath 15 i míonna Dheireadh Fómhair agus na Samhna 2013.

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€15,000

classicallinks

Camchuairteanna Cheol Aireagail - Ceoltóirí Éireannacha oirirce is rathúla go hidirnáisiúnta ag déanamh camchuairt ar luchtanna féachana áitiúla sa Chlochán, i gCill Chainnigh, i bPort Láirge, i nDúrlas, i gCo. Luimnigh agus i mBeanntraí.

Ceol

Comhairle Contae na Gaillimhe

€13,000

Fidget Feet

Tá Fidget Feet ag cruthú seó sorcais / damhsa ar a dtugtar 'Rumplestiltskin' air, le bobaidíocht agus le ceol beo do dhaoine óga agus do theaghlaigh idir Deireadh Fómhair agus Nollaig 2013. Tabharfaidh an chamchuairt contaetha Shligigh, Longfoirt, Thiobrad Árann, Chill Chainnigh, Laoise, Muineacháin, Chill Mhantáin agus na MÍ san áireamh.

Sorcas

Comhairle Chontae na hIarmhí

€45,000

First Contact Music

Beidh an chéad chamchuairt Theagmháil Cheoil do 2013 ar siúl i mí na Samhna 2013 agus déanfar camchuairt ar Gaillimh, Corcaigh, Luimneach, An Lú, Cill Dara agus Baile Átha Cliath.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€22,000

Highlanes Gallery

Cuireann an Highlanes Gallery taispeántas 'Cum Panis' agus catalóg chorp saothair nua ó ealaíontóir bunaithe i gCo. Lú, Abigail O'Brien. Tabharfaidh an chamchuairt an Highlanes Gallery san áireamh i mí Mheán Fómhair 2013; The Dock i mí Feabhra 2014, agus Dánlann Chathair Luimnigh i mí na Nollag 2014.

Na físealaíona

Comhairle Contae Lú

€30,250

IMRAM

Tugann IMRAM Túr na nAmhrán/ The Tower of Song - Tionscadal Cohen/ The Cohen Project, seó ceoil / liteartha, i gcomhar le NASC go láithreacha i Leitir Ceanainn, i Laois, in Inis, i Luimneach, i mBaile Átha Cliath, i gCiarraí, i nGaillimh agus i Longfort le linn mhí na Nollag 2013.

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€18,000

junk ensemble

Cuireann ensemble Junk The Falling Song National Tour i láthair. Tabharfaidh sé cuairt ar Ghaillimh, Port Láirge, Longfort agus Baile Átha Cliath i mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna 2013.

Rince

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€40,000

Kaleidoscope Night

Ar siúl ó mhí Iúil go Deireadh Fómhair 2013, Kaleidoscope: the Camino a thabharfaidh cuairt ar fhéilte i nGaillimh, Cill Chainnigh, Corcaigh, Port Láirge agus sa Chlochán.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€21,490

Kids' Own

Déanfaidh Kids' Own i bpáirtnéireacht le Early Childhood Ireland forbairt ar 'The Lullaby Tour' le bheith ar siúl i míonna Mheán Fómhair / Dheireadh Fómhair 2013. Tosóidh an tionscadal le cónaitheacht ar cheithre sheachtain i dtrí ionaid ECCE (Luathchúram agus Luathoideachas an Pháiste) i Sligeach.

Na físealaíona

Comhairle Contae Shligigh

€15,900

Landmark Productions

Leis an dráma 'These Halcyon Days' le Deirdre Kinahan a chur ar camchuairt. Beidh an chamchuairt ar siúl thar mí Iúil agus rachaidh sé go Baile Átha Cliath, An Uaimh, Luimneach, Corcaigh agus Gaillimh.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€40,000

Linenhall Arts Centre

Fiosróidh Spásanna Físealaíon i Maigh Eo ar bhonn comhuaineach suirbhé saothair le Niamh O'Malley: 'Figuring Space', i mí Mheán Fómhair 2013.

Na físealaíona

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€19,850

Note Productions

Ceathairéad Giotáir Átha Cliath (Dublin Guitar Quartet) i gcamchuairt cheoil reatha a léiríonn Tionscnamh na nEalaíontóirí sna Scoileanna go príomha i ngach ceann de na láithreacha ina dtabharfar Baile Átha Cliath, Corcaigh, Tiobrad Árann, Cill Chainnigh, Cill Dara, Luimneach agus Béal Feirste san áireamh. Beidh sé seo ar siúl i mí Mheán Fómhair.

Ceol

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,050

Ó Conchuir, Fearghus

Camchuairt ar chúig láthair de 'Cure' le Ferghus Ó Conchúir. Ar siúl thar Meán Fómhair / Deireadh Fómhair 2013 in Inis, i gCeatharlach, i Sligeach, i gCiarraí agus i mBaile Átha Cliath.

Rince

Idirnáisiúnta

€15,000

O'Toole, Redmond

Camchuairt ó dordveidhleadóir clúiteach darbh ainm Raphael Wallfisch agus giotáraí-Brahms Redmond O'Toole i gceolchaoirm den chéad uair riamh arna léiríodh an dá uirlis seo. Ar siúl i mí na Samhna 2013 i gCill Chainnigh, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i gCill Mhantáin, i gCiarraí agus i bPort Láirge.

Ceol

Comhairle Chontae Chill Mantáin

€7,000

Preissner, Stefanie

Camchuairt náisiúnta ar an seó 'Solpadeine is my Boyfriend' ó mí Iúil go mí Dheireadh Fómhair. Le dul ar camchuairt i dTiobrad Árann, i gCeatharlach, i Leitir Ceanainn agus i gCill Dara.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€5,000

Red Kettle Theatre Company

Beidh Red Kettle le dul ar camchuairt leis an dráma 'Beyond the Brooklyn Sky' ón drámadóir Michael Hilliard Mulcahy. Camchuairt 17-láthair i míonna na Samhna / na Nollag 2013 ina dtabharfar láithreacha i gCill Chainnigh, Tiobrad Árann, An Clár, Laois, Cill Dara, Sligeach, An Cabhán, Dún na nGall, CIarraí, Luimneach, Longfort, Gaillimh, Corcaigh, Baile Átha Cliath, Ros Comáin agus Cill Mhantáin.

Téatar

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€88,000

The Gallery of Photography

Na Gaeil - Albam Grianghrafadóireachta'. Tabharfaidh an Tionscadal chartlann ghriangraif cuireadh do dhaoine Éireannacha cur lena ngrianghraif theaghlaigh agus iad a chur i láthair mar chlár teilgthe coimeádaithe lasmuigh ar fud na tíre agus mar shuíomh gréasáin chartlainne. Beidh an chamchuairt fhortheilginn lasmuigh ar siúl idir Meán Fómhair agus Nollaig agus tabharfar na contaetha Luimnigh, Mhuineacháin, na Gaillimhe, Shligigh, Chorcaí agus Bhaile Átha Cliath isteach san áireamh.

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€14,000

The Gallery Press

Gallery Goes...: Readers and their Audiences' Sraith léamha ó thrí údar Gailearaí in Ionad Ealaíon Triskel, Corcaigh agus i Hodges Figgis, Baile Átha Cliath ina leanfaidh seisiún ceisteanna is freagraí , plé agus malartáin ina dhiaidh. Beidh na léamha seo ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2013.

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Contae na Mí

€2,500

Theatre Lovett

Seó nua is ea 'Mr Foley, The Radio Operator' ó Theatre Lovett a rachaidh ar camchuairt chuig an ngréasán NOMAD ina dtabharfaidh láithreacha i Sligeach, Dún na nGall, Cill Dara, An Lú, An Iarmhí, An Cabhán, Ros Comáin agus Gaillimh. Beidh an camchuairt ar siúl i mí Dheireadh Fómhair / mí na Samhna 2013.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€30,000

THEATREclub

Déanfaidh THEATREclub camchuairt ar 'Heroin' agus ar 'The Family' i dtaispeáint faoi dhó i gceithre láthair: Mermaid Arts Centre, Draíocht, Axis Bhaile Munna agus Amharclann Lime Tree i mí Iúil agus mí Mheán Fómhair 2013.

Téatar

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€31,000

Tigh Fili Arts Centre

Cuireann an Eurochild Moving Worlds Tour 2013 léamha i láthair as leabhar ó rannpháirtithe agus plé treoirithe ar fhilíocht is ar leabhair. Tabharfaidh an chamchuairt ceardlanna san áireamh chomh maith. Beidh sé seo ar siúl i leabharlanna i gCorcaigh, Gaillimh, Baile Átha Cliath, Longfort, Maigh Eo, Ros Comáin agus Ciarraí ó Mheán Fómhair go Samhain 2013.

Litríocht an Bhéarla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€20,000

Waterford Theatre Royal Society

Camchuairt de léiriúchán Theatre Royal Waterford ar 'The Memory of Water' i mí Dheireadh Fómhair / mí na Samhna 2013. Tabharfaidh an chamchuairt contaetha Bhaile Átha Cliath, Ceatharlaigh, Thiobrad Árann, Loch Garman agus Corcaigh.

Téatar

Comhairle Cathrach Phort Láirge

€49,000

Wide Open Music

Camchuairt an Symphonic Frontiers - a Wide Open Music de chuid Nicola Benedetti agus Ceolfhoireann Shiasach Náisiúnta i gceithre bhaile gur annamh leo ceolchoirmeacha ceolfhoirneacha beo a óstáil: An Tullach Mhór, An Uaimh, Cill Chainnigh agus Caisleán an Bharraigh. Ar siúl i mí na Nollag 2013. Tabharfar san áireamh clár oideachasúil a bhaineann le healaíontóirí ceannasacha ag obair le ceolfhoirneacha na n-óg i ngach baile.

Ceol

Comhairle Contae na Mí

€44,000

Yurodny

Beidh an Yurodny Tour of Ireland 2013 ar siúl i mí Mheán Fómhair agus ag dul ar cuairt go Cill Mhantáin, Luimneach, Baile Átha Cliath, Gaillimh agus Liatroim. Ag éascú sraitheanna ceolchoirmeacha réigiúnda agus ag soláthar sruthú fíor-ama ar líne de na cúig cheolchoirm agus de phíosa scannáin ón tréimhse camchuairte.

Ceol

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€10,460