Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Scéim Compháirtíochta Áitiúla an AE 2013


Panel: Ciaran Walsh (Chair), Chrissie Poulter, Karl Wallace.


Fuair an Chomhairle Ealaíon 30 iarratas do Scéim Compháirtíochta Áitiúla an AE agus tairgeadh 23 deontas ionann le €290,009 ar an iomlán.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Cavan County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae an Chabháin

€10,000

Clare County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae an Chláir

€9,000

Cork City Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Cathrach Chorcaí

€30,000

Cork County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Chorcaí

€6,000

Donegal County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Dhún na nGall

€33,470

Dublin City Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Dublin City Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Dublin City Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,100

Dublin City Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€9,916

Ealain na Gaeltachta

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae na Gaillimhe

€8,400

Kildare County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Chill Dara

€20,000

Kildare County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Chill Dara

€9,830

Leitrim County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Liatroma

€20,000

Limerick City Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Cathrach Luimnigh

€9,956

Mayo County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Mhaigh Eo

€18,500

Offaly County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

€9,810

Sligo County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Shligigh

€10,000

Sligo County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Shligigh

€6,990

South Dublin County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€5,500

South Dublin County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€9,979

South Dublin County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€7,558

South Tipperary County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Thiobrad Árann Theas

€9,000

Wexford County Council

Na healaíona áitiúla

Comhairle Contae Loch Garman

€7,000