Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Scéim shónaitheachta do choimeádaí físealaíon


Panel: Patrick Murphy, Niamh O'Malley, Declan Long


Fuair an Chomhairle Ealaíon 10 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 4 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Cremin, Mary

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€20,000

Nexus Arts

Na físealaíona

Comhairle Contae Lú

€20,000

Sheehan, Declan

Na físealaíona

Comhairle Contae Dhún na nGall

€20,000

Tunney, Aoife

Na físealaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€11,050