Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


An scéim rannpháirtíochta san ailtireacht 2013


Panel: Katherine Atkinson, Gary Boyd, Michelle Fagan


Fuair an Chomhairle Ealaíon 30 iarratas ar an dámhachtain seo agus tairgeadh maoiniú do 5 acu.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Architectural Association of Ireland

Ailtireacht

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€7,000

Cork City Council

Ailtireacht

Comhairle Cathrach Chorcaí

€20,000

Doyle, Antóin

Ailtireacht

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€8,000

Dun Laoghaire-Rathdown Co. Council

Ailtireacht

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€19,496

Galway Arts Centre

Ailtireacht

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€15,550