Cé atá maoinithe againn

Tá liosta de na cinntí a rinne an Chomhairle Ealaíon i 2007-2014 le fáil i mbunachar sonraí na gcinntí.  Foilsítear cinntí sa ghnáthchúrsa  i nuachtlitir na Comhairle Ealaíon agus déantar cinntí stairiúla a thaifead i dtuarascáil bhliantúil na Comhairle atá ar fáil ar líne sa roinn foilseacháin.

 

Cinntí cuardaigh


Scéim ensembles na n Óg 2013


Panel: Philip Delamere, Irma Grothuis, Wayne Travers, Christine Kenny


Is é príomhchuspóir na duaise seo tacú le grúpaí de dhaoine idir 12 bhliain agus 23 bliana d’aois chun obair uaillmhianach úrnua a chruthú in bhfoirm ealaíne ar bith.

Faighteoir Cur Síos Limistéar Oibre Ionad Bronnta

Bare Cheek Theatre Company

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Loch Garman

€10,000

Butler Gallery

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chill Chainnigh

€9,840

Civic Theatre

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€10,000

Company B

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath

€10,000

Crooked House Theatre Company

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chill Dara

€10,000

Droichead Youth Theatre

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Lú

€5,260

Galway Arts Centre

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€10,000

Galway Community Circus

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

€10,000

Julianstown Youth Orchestra

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae na Mí

€10,000

Kerry Youth Dance Theatre

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Chiarraí

€9,500

South Dublin County Council

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

€9,180

The Floating Ape

Daoine óga, páistí agus na healaíona

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

€10,000