01 Aibreán 2013: Saotharlann Foghlama na hEorpa - Dea-Chleachtas Comhoibríoch

European Learning Lab - Collaborative Best Practice

Is clár spreagúil máistir-ranganna, aoi-léachtaí agus siompóisiam é Saotharlann Foghlama na hEorpa - Dea-Chleachtas Comhoibríoch atá dírithe i dtreo Líonra Foghlama Eorpach a fhorbairt d’ealaíontóirí a chuireann le rannpháirtíocht i gcleachtas comhoibríoch. Ainmneoidh na heagraíochtaí comhpháirtíochta ochtar ealaíontóirí Eorpacha chun sraith léachtaí a thabhairt d’ealaíontóirí faoi oiliúint, agus chun máistir-ranganna a stiúradh a bheidh oscailte d’ealaíontóirí gairmiúla agus do lucht éisteachta/lucht féachana in Éirinn.

Díreofar sa siompóisiam ar líonraí foghlama tras-Eorpacha agus riachtanais forbartha na n-ealaíontóirí atá ag obair i gcomhthéacsanna pobail agus sóisialta ar fud na hEorpa.

Dátaí

Aibreán-Bealtaine 2013

Contae

Baile Átha Cliath

Ceanneagraíocht

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Comhpháirtithe

The LAB, CREATE Ireland, Live Art Development Agency (RA), Tate Liverpool (RA), M-Cult (an Fhionlainn)

Tuilleadh eolais

Cuardaigh imeachtaí