20 Bealtaine 2013: Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath 2013

Dublin Writers Festival 2013

Is é an téama d’Fhéile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath 2013 ná ‘Áit na hÉireann san Eoraip’.

Faigheann sraith lárnach inspioráid ó shaothar an scríbhneora aistí as Éirinn, Hubert Marshal Butler. Cé gur scríobh Butler go forleathan maidir leis an Eoraip, tháinig mórchuid a shaothair ó staidéar grinn ar a thír féin agus dílseacht don tír sin. Bhí suim ag Butler i limistéar na mBalcán ar feadh a shaoil: mar gheall ar chomh casta is a bhí cúrsaí sna Balcáin chonaic sé cosúlachtaí ann le polaitíocht na hÉireann. Beidh John Banville, Chris Agee agus Roy Foster páirteach san fhéile. Foilseofar saothar nua-choimisiúnaithe mar fhreagra ar na buntéamaí.

Dátaí

20-26 Bealtaine 2013

Contae

Baile Átha Cliath

Ceanneagraíocht

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh eolais

www.dublinwritersfestival.com

Cuardaigh imeachtaí