15 Bealtaine 2013: Cruinniú Neamhfhoirmiúil de Phointí Teagmhála Cultúrtha na hEorpa

Informal meeting of the European Cultural Contact Points

Tá Pointí Teagmhála Cultúrtha bunaithe i ngach ceann de na 37 tír atá rannpháirteach i gClár Cultúir an AE 2007-2013. Is é ról gach Pointe Teagmhála Cultúrtha ná maoiniú AE a chur chun cinn don chultúr ar leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta agus cúnamh teicniúil a sholáthar do na heagraíochtaí a dhéanann iarratais.

Cuirfear críoch le Clár Cultúir an AE 2007-2013 in 2013 agus seolfar clár nua, An Eoraip Chruthaitheach 2014-2020. I rith Uachtaránacht na hÉireann, beidh Éire ina hóstach ar chruinniú neamhfhoirmiúil de líonra iomlán an Phointe Teagmhála Cultúrtha i mí na Bealtaine. Cuirfear deis ar fáil sa chruinniú chun líonrú duine ar dhuine a dhéanamh agus samhlacha dea-chleachtais a mhalartú. In 2013, díreofar sa chruinniú ar an Eoraip Chruthaitheach agus ar na deiseanna agus na féidearthachtaí nua atá á sholáthar aige.

Dátaí

15-16 Bealtaine 2013

Contae

Cill Dara agus Baile Átha Cliath

Ceanneagraíocht

Pointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa - An Chomhairle Ealaíon

Comhpháirtithe

Líonra neamhfhoirmiúil de Phointí Teagmhála Cultúrtha na hEorpa

Tuilleadh eolais

www.ccp.ie

Cuardaigh imeachtaí