01 Feabhra 2013: Ireland in Europe - a Touring Film Programme

Ireland in Europe - a Touring Film Programme

Clár scannán ar camchuairt is ea Ireland in Europe ina dtaispeánfar scannáin ó bhailiúcháin i gCartlann Scannán na hÉireann do scoileanna agus don phobal in Éirinn i rith thréimhse Uachtaránacht na hÉireann ar an AE. Áirítear scannáin atá déanta ag scannánóirí ó Éirinn agus ón Eoraip leis an gclár, agus léireofar pointí tábhachtacha in éabhlóid an chaidrimh idir Éire agus ár comharsana san Eoraip. Tá an clár deartha chun díospóireacht a spreagadh maidir le tuairimí faoi Éirinn san Eoraip, tionchar na n eisimirceach Éireannach ar fud na hEorpa, agus, mar mhalairt air sin, tionchar chultúr agus gheilleagar na hEorpa ar Éirinn ár linne. Beidh leabhrán ag dul leis an gclár.

Dátaí

Feabhra-Meitheamh 2013

Contae

Ar fud na tíre

Ceanneagraíocht

Institiúid Scannán na Éireann (IFI)

Comhpháirtithe

Beidh an clár scannán seo á óstáil ag comhpháirtithe comhoibríocha ar fud na tíre i scoileanna, in ionaid ealaíon agus i leabharlanna.

Tuilleadh eolais

www.ifi.ie

Cuardaigh imeachtaí