01 Feabhra 2013: Úr

Úr

Mar chuid de chlár speisialta dar teideal Úr, beidh an stiúideo cló físealaíne Cló Ceardlann na gCnoc ina óstach ar roinnt scéimeanna cónaitheacha le haghaidh ealaíontóirí agus coimeádaithe atá bunaithe in Éirinn agus in áiteanna eile san Eoraip. I rith na scéimeanna cónaitheacha, stiúrfaidh aoi-ealaíontóirí ceardlanna speisialta ealaíne a bheidh oscailte don phobal sa spás ceardlainne agus stiúideo ag Cló Ceardlann, Mín an Leá i nDún na nGall. Áireofar mar chuid de Úr taispeántais i mBaile Átha Cliath, i mBéal Feirste agus i nDoire, mar aon le comhoibriú le heagraíochtaí ealaíon i dtíortha comharsanachta chun láithreoireachtaí agus cainteanna comhchéime le healaíontóirí a reáchtáil.

Críochnófar an clár le tionóil speisialta i nDún na nGall ina ndíreofar ar inspioráid theangeolaíoch agus chultúrtha roinnt de na healaíontóirí agus na saothair ealaíne atá sa taispeántas, agus seolfar taispeántas agus foilseachán ag an spás nua dánlainne ag Cló.

Dátaí

Feabhra-Meitheamh 2013

Contae

Dún na nGall, contaetha comharsanachta, agus Baile Átha Cliath

Ceanneagraíocht

Cló Ceardlann na gCnoc

Comhpháirtithe

Yorogos Evstathouldis, Músaem Stát na hEalaíne Comhaimseartha in Thessaloniki (An Ghréig); Maria Boavida (An Phortaingéil); Alexandra Ramires (An Phortaingéil)

Tuilleadh eolais

www.clo.ie/

Cuardaigh imeachtaí