18 Márta 2013: Looking out, Looking in

 Looking out, Looking in

Tionólfaidh Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus an t-ionad ealaíne RUA RED siompóisiam i gcomhair lena gcomhpháirtithe Eorpacha maidir le deiseanna ealaíonta agus gairmiúla d’ealaíontóirí san Eoraip, agus déanfaidh siad iniúchadh maidir le struchtúir mhalairte um chónaitheacht ealaíontóirí nua a bhunú.

Déanfaidh aíonna agus rannpháirtithe a bheidh ag glacadh páirte sa siompóisiam scrúdú ar thimpeallachtaí ealaíonta agus oibre do na healaíontóirí cónaitheachta, agus an dóigh is fearr a bhféadfaí rannpháirtíocht na n-ealaíontóirí cuairte sna healaíona áitiúla a éascú.  Ag tarraingt ar lá an tSiompóisiam an 21 Márta 2013, tionólfaidh RUA RED máistir-rang d’ochtar físealaíontóirí bunaithe in Éirinn leis an ealaíontóir Bojan Sarcevic, agus tionólfaidh sé tráthnóna líonraithe do choimeádaithe agus beidh deis ann bualadh le Fiona Marron agus Molly O'Dwyer, ealaíontóirí cónaithe reatha le RUA RED. Beidh na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí ar fad ar siúl ag an am céanna le 'The Modelled Conscious', taispeántas saothar le Sarcevic.

Dátaí

18-21 Márta 2013

Contae

Baile Átha Cliath Theas

Ceanneagraíocht

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

Comhpháirtithe

LEAP (Beirlín), La Gaite Lyrique (Páras)

Tuilleadh eolais

www.ruared.ie/

Cuardaigh imeachtaí