01 Márta 2013: Cruinniú idir eagraíochtaí acmhainne agus ionaid faisnéise téatair na hEorpa

Meeting of European theatre resource organisations and information centres

Beidh Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann ina óstach ar chruinniú de chomhghleacaithe Eorpacha ag IETM 2013 chun tabhairt faoi dhúshláin reatha a bhaineann d’eagraíochtaí acmhainne téatair agus na bealaí ar féidir leo, trí fhoghlaim i measc comhghleacaithe, a chinntiú go gcothaítear naisc agus go dtugtar tacaíocht do lucht déanta téatair ina dtíortha féin.

Is é cuspóir an imeachta ná comhaontú a bhaint amach maidir leis na bealaí inar féidir le heagraíochtaí acmhainne téatair oibriú le chéile ar fud na hEorpa chun comhpháirtíochtaí trasteorann ealaíontóirí agus eagraíochtaí a fheabhsú. Féachfaidh na rannpháirtithe ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le hacmhainní a roinnt agus meantóireacht agus an cumas tionscnaimh trasnáisiúnta nó tionscadail ealaíon comhoibritheach a fhorbairt chun uaillmhian agus acmhainn idirnáisiúnta ealaíontóirí amharclainne a chomhlíonadh thar roinnt tíortha agus cleachtais éagsúla.


Dátaí

Aibreán 2013

Contae

Baile Átha Cliath

Ceanneagraíocht

Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann

Comhpháirtithe

Institiúidí Téatair ar fud na hEorpa

Tuilleadh eolais

www.irishtheatreinstitute.com

Cuardaigh imeachtaí