01 Márta 2013: RSC at the Ennis Book Club Festival

RSC at the Ennis Book Club Festival

Glacfaidh rannóg oideachais The Royal Shakespeare Company páirt i bhFéile Chlub Leabhar na hInse chun ceardlanna a chur ar fáil do dhaltaí, do mhic léinn, do mhúinteoirí agus don phobal i gcoitinne.

Faightear inspioráid ó sheomra cleachta an RSC, agus baineann na cleachtóirí úsáid as straitéisí a bhfuil taithí acu orthu, ina mbíonn lucht féachana i dteagmháil le saothair an scríbhneora chlúitigh, Shakespeare. Is é aidhm na gceardlann forbartha seo ná feabhas a chur ar eolas agus ar mhuinín an lucht freastail maidir le rochtain a fháil ar scéalta, ar charachtair agus ar theanga Shakespeare. Ina theannta sin, beidh ceardlann thiomanta ag comhaltaí Clare Youth Theatre faoin stiúrthóir, Eleanor Feely, le foireann RSC chun a gcuid scileanna taibhithe agus a dtuiscint ar shaothair Shakespeare a fheabhsú.

Dátaí

1-2 Márta 2013

Contae

An Clár

Ceanneagraíocht

Féile Chlub Leabhar na hInse

Comhpháirtithe

The Royal Shakespeare Company - An Rannóg Oideachais

Tuilleadh eolais

www.ennisbookclubfestival.com

Cuardaigh imeachtaí