21 Márta 2013: Ceol Traidisiúnta na hEorpa

Traditional Music of Europe

Tá comhpháirtíocht na meán pobail á stiúradh ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ag Near Media Co-op chun tionscadal malairte ina ndírítear ar chleachtas comhaimseartha an cheoil thraidisiúnta a fhorbairt. Tabharfaidh an chomhpháirtíocht cuireadh d’ealaíontóirí ó na réigiúin chomhpháirtíochta san Project Arts Centre i lár chathair Bhaile Átha Cliath, agus i gceolchoirm in ionad Clasac i gCluain Tarbh, a chuirfear beo ar an aer ar Near FM 90.3, agus a chraolfaidh na stáisiúin raidió chomhpháirtíochta níos déanaí d'éisteoirí ina gceantair féin.

Oibreoidh na comhpháirtithe le chéile chomh maith chun taighde agus pleanáil a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí as a dtiocfaidh sárthaispeántas trasnáisiúnta amach anseo agus comóradh an cheoil thraidisiúnta san Eoraip, a nascfaidh ealaíontóirí agus an pobal trí na meáin phobail.

Dátaí

21-25 Márta 2013

Contae

Baile Átha Cliath agus Fine Gall

Ceanneagraíocht

Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Comhpháirtithe

Near Media Co-op; Clasac; Project Arts Centre, Antxeta (Tír na mBascach, an Fhrainc); Civic Radio (an Ungáir); Radio Corax (an Ghearmáin).

Tuilleadh eolais

www.nearfm.ie
www.dublincity.ie/recreationandculture/artsoffice

Cuardaigh imeachtaí