23 Meitheamh 2013: This is Who We Are

This is Who We Are

Déanfaidh Comhairle Contae Chill Dara agus Crooked House Theatre Company This is Who We Are a óstáil. Féile téatair is ea é seo ina ndéanfaidh ealaíontóirí agus daoine óga ón Iorua, ón bhFrainc agus ó Éirinn léiriúcháin phoiblí. Bainfidh saothair ealaíonta sna féilte le ceisteanna faoi fhéiníomhá agus aitheantas óige, agus déanfar iniúchadh iontu ar na gníomhaíochtaí a bhféadfadh daoine óga tabhairt fúthu chun a gcumas a fhorbairt chun a n-aitheantas a mhúnlú ar bhealach réidh, gan strus, a mbeidh meabhairshláinte dhearfach mar thoradh air.

Buailfidh na comhpháirtithe ealaíonta le chéile in Éirinn san earrach chomh maith chun na himeachtaí atá beartaithe le haghaidh an Mheithimh a ullmhú, agus chun seimineár poiblí a thionól ar an téama ‘ag oibriú go comhoibríoch le daoine óga'.

Dátaí

23-29 Meitheamh 2013

Contae

Cill Dara

Ceanneagraíocht

Comhairle Contae Chill Dara

Comhpháirtithe

Crooked House Theatre Company, Rogaland Teater (an Iorua), Le Grand Bleu (an Fhrainc)

Tuilleadh eolais

www.facebook.com/CrookedHouseTheatre

Cuardaigh imeachtaí