01 Márta 2013: Tír a Môr

Tír a Môr

Tionólfaidh Ealaín na Gaeltachta fóram um pleanáil ealaíne i nDún Chaoin le healaíontóirí agus eagraíochtaí comhpháirtíochta tionscadail féideartha ó oileáin amhail Pen Llyn sa Bhreatain Bheag agus Scheermonichoeg san Ísiltír, mar aon le comhpháirtithe amhail The Museum of Contemporary Art in Vigo, an Ghailís.

Déantar machnamh san fhóram ar thionscnaimh líonraithe um ealaín chomhaimseartha Gaeltachta a rinneadh roimhe seo, amhail Ealaíon ar Oileán a tionóladh in 2009, agus ar thionscadail ealaíne a rinne baill de chuid an líonra um Chomharsana Ceilteacha, amhail an turas ceoil Tair ar fud na hÉireann, na Breataine Bige agus na hAlban.

Léireoidh ealaíontóirí comhaimseartha ó na disciplíní ar fad ó na físealaíona, scannáin agus damhsa go ceol traidisiúnta a gcás-staidéir agus samplaí dá gcuid saothair agus tionscadail ealaíonta chomhoibríocha. Déanfaidh rannpháirtithe an fhóraim iniúchadh ar smaointe maidir le tionscadail agus tograí trasnáisiúnta a chumasódh coimisiúnú saothar ealaíonta nua, tionscadal ealaíne rannpháirtíochta agus bearta eile chun feabhas a chur ar chruthú agus ar sholáthar na n-ealaíon comhaimseartha ar phobail oileáin san Eoraip.

Dátaí

Márta 2013

Contae

Ciarraí

Ceanneagraíocht

Ealaín na Gaeltachta

Comhpháirtithe

Líonra um Chomharsana Ceilteacha

Tuilleadh eolais

www.ealain.ie

Cuardaigh imeachtaí