11 Aibreán 2013: IETM Baile Átha Cliath 2013 - Cruinniú Iomlánach an Earraigh

IETM Dublin 2013 - Spring Plenary Meeting

Beidh cruinniú Bhaile Átha Cliath den IETM (International Network for Contemporary Performing Arts - Líonra Idirnáisiúnta na dTaibhealaíon Comhaimseartha) ar siúl san Project Arts Centre i mí Aibreáin. Táthar ag súil go bhfreastalóidh os cionn 500 gairmí ó os cionn 50 tír ar an gcruinniú, lena n-áirítear stiúrthóirí, bainisteoirí, foireann oibre agus ealaíontóirí ó chompántais téatair agus damhsa atá ar an gcaighdeán idirnáisiúnta is airde, lucht réitithe clár ó fhéilte, eagraíochtaí cultúrtha idirnáisiúnta, ionaid oiliúna agus faisnéise agus maoinitheoirí agus líonraí.

Is é seo an chéad uair don IETM a bheith ar siúl i mBaile Átha Cliath agus is é an téama atá i gceist ná iontaoibh. Beidh an cruinniú ag díriú ar líonrú agus caidrimh a chothú idir gairmithe idirnáisiúnta na taibhealaíona. Is deis atá ann freisin do Bhaile Átha Cliath sárthaispeántas a chur ar fáil d’ealaíontóirí áitiúla, eagraíochtaí cultúrtha áitiúla agus an chathair féin.

Dátaí

11-14 Aibreán 2013

Contae

Baile Átha Cliath

Ceanneagraíocht

Project Arts Centre

Comhpháirtithe

Is tionscnamh é IETM Bhaile Átha Cliath 2013 de chuid Chomhairle Ealaíon na hÉireann i gcomhar le Cultúr Éireann, arna léiriú ag Project Arts Centre agus le tacaíocht ó Fáilte Éireann.

Tuilleadh eolais

Cuardaigh imeachtaí