13 Feabhra 2013: Féile Filíochta an Earraigh i gCorcaigh

The Cork Spring Poetry Festival

Tá Féile Filíochta an Earraigh i gCorcaigh ar an bhféile bhliantúil filíochta is mó in Éirinn. Déantar ceiliúradh ar Chorcaigh mar áit bheoga don fhilíocht ag a bhfuil naisc idirnáisiúnta. Gach Feabhra, tagann filí móra Éireannacha agus idirnáisiúnta le chéile ar feadh ceithre lá de reacaireachtaí, díospóireachtaí, ceardlanna agus scannáin.

Beidh cúig fhile is tríocha ó dheich dtír rannpháirteach san fhéile i mbliana. I dteannta filí Éireannacha amhail Matthew Sweeney, agus filí ó Cheanada, ó Iosrael agus ó na Stáit Aontaithe, beidh gné láidir Eorpach leis an bhféile i mbliana, agus beidh filí ó Shasana (Kathryn Simmonds), ón Eastóin (Triin Soomets), ó Mhálta (Immanuel Mifsud), ón tSlóivéin (Tomaz Salamun), ón tSualainn (Håken Sandell) agus ón mBreatain Bheag (Gwyneth Lewis) páirteach inti.

Dátaí

13-16 Feabhra 2013

Contae

Corcaigh

Ceanneagraíocht

Ionad Litríochta na Mumhan

Tuilleadh eolais

www.corkpoetryfest.net

Cuardaigh imeachtaí