01 Bealtaine 2013: Visual Artists Ireland Get Together 2013

Visual Artists Ireland Get Together 2013

Imeacht comhroinnte faisnéise agus forbartha gairmiúla d’fhísealaíontóirí is ea Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire.  Beidh ealaíontóirí ón Eoraip ar fad páirteach i dTionól 2013, agus áireofar leis rannpháirtíocht speisialta le comhpháirtithe Eorpacha Ealaíontóirí Radharcacha Éire. 

Cuimseofar leis an tionól speisialta seo grúpaí díospóireachta maidir le hábhair amhail obair chomhoibríoch, maoiniú, agus réimsí eile a mbíonn tionchar díreach orthu ar chleachtais ghairmiúla físealaíontóirí. Beidh deiseanna ann d’fhísealaíontóirí agus do chleachtóirí eile atá rannpháirteach sa Tionól dul i ngleic leis an scríbhneoireacht chriticiúil agus le smaointeoireacht reatha an lucht léinn, agus reáchtálfaidh CREATE sraith ceardlann a bhainfidh leis an gcleachtas pobalbhunaithe.

Dátaí

Meitheamh 2013

Contae

Baile Átha Cliath

Ceanneagraíocht

Ealaíontóirí Radharcacha Éire

Comhpháirtithe

IVARO, Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha, Baile Átha Cliath’; Maison des Artistes; an tSeirbhís Chultúrtha, Ambasáid na Fraince in Éirinn; CREATE; SMART Amsterdam

Tuilleadh eolais

www.visualartists.ie/

Cuardaigh imeachtaí