09 Feabhra 2013: An 18ú Féile Ceolfhoirne Óige

18th Festival of Youth Orchestras

Tá an-bhród ar Chumann Ceolfhoirne na nÓg in Éirinn an 18ú Féile Ceolfhoirne Óige a chur i láthair, ina mbeidh comhoibriú ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

In Éirinn, tá Ceolfhoireann Óige Cheatharlach, Ensemble Sinsearach Scoil Cheoil Laoise agus Ceolfhoireann Óige Lír ón Iarmhí ag teacht le chéile go speisialta don fhéile. Go hidirnáisiúnta, beidh ceolfhoireann comhcheangailte ann ó Young Dublin Symphonia, Vestfold Ungdomsstrykeorkester ón Iorua agus Midtjyllands Unge Strygere ón Danmhairg. Cabhróidh sraith ceardlann chun na trí ghrúpa seo a ullmhú chun taibhithe a chur i láthair mar ghrúpaí aontaithe ar stáitse an Cheolárais Náisiúnta.

Rachaidh Young Dublin Symphonia ar chamchuairt ar ais chuig an Iorua i Márta 2013 chun taibhiú a chur i láthair arís le Vestfold Ungdomsstrykeorkester. Beidh sé d’onóir ag an bhféile a bheith ina óstach ar Bhord Chónaidhm Ceolfhoirne na hEorpa agus Cumann Ceolfhoirne na nÓg in Éirinn ag oibriú i dtreo óstáil a dhéanamh ar an 10ú Féile Ceolfhoirne Eorpach in 2015.

Dátaí

9 Feabhra 2013

Contae

Baile Átha Cliath

Ceanneagraíocht

Cumann Ceolfhoirne na nÓg in Éirinn

Comhpháirtithe

Vestold Ungdomsstrykeorkester (An Iorua), Midtyllands Unge Strygere (An Danmhairg)

Tuilleadh eolais

www.iayo.ie

Cuardaigh imeachtaí